Gelofte van integer leraarschap

Nieuws | de redactie
2 februari 2015 | De opleiding Leraar Basisonderwijs van de Christelijke Hogeschool Ede voert dit jaar een Lerareneed in bij het afsluiten van de opleiding. Studenten kunnen zich bij hun einddiplomering met zo´n eed “vanuit hun hart committeren aan een belofte van professionaliteit en integriteit.”

De Lerareneed sluit aan op het vernieuwde beroepsbeeld van de Academie Educatie. Deze is in nauwe samenwerking met het basisonderwijs ontwikkeld en speelt in op de uitdagingen van het huidige en toekomstige basisonderwijs. Vierdejaarsstudenten die de eed in juni zullen afleggen, zijn enthousiast over de inhoud en het uitspreken van zo’n eed tijdens hun officiële diplomering.

Alle Pabo-studenten mogen de Lerareneed afleggen, maar zoiets is niet verplicht. De laatste zin van de eed zal bestaan uit een persoonlijke tekst over de relatie tussen de levensbeschouwelijke identiteit en het leraarschap. Die formulering wordt door de studenten voorbereid in een visiestuk in het laatste jaar van hun opleiding.

Integere professionals

Emile van Velsen, directeur Academie Educatie: “Als lerarenopleiding zetten wij ons in voor studenten die later het best mogelijke onderwijs kunnen geven aan kinderen. Het afleggen van de Lerareneed is een waardige afsluiting van de vormingsfase tot leraar basisonderwijs. Studenten zijn vier jaar lang voorbereid op het kunnen afleggen van de Lerareneed.”

“De Lerareneed past binnen de maatschappelijke ontwikkelingen die vragen om integere professionals die hun vak verstaan. Er bestaat tegenwoordig in het publieke domein onzekerheid over gedeelde waarden en normen. Waarop mag je nu iemand aanspreken in zo’n belangrijk vak, zonder in regeltjes te vervallen?  Goed onderwijs stelt vertrouwen voorop.”

“Wij zijn we ervan overtuigd dat de beste leraren werken in een school waarin vertrouwen bestaat in hun professionaliteit en integriteit. De Lerareneed verwoordt dit en is een oproep aan schoolleiders en politici om dit vertrouwen centraal te stellen. We verwachten dat veel regels kunnen worden afgeschaft, waardoor tijd en geld vrijkomt voor het echte werk: talentontwikkeling van kinderen.”

Belangstellenden zijn welkom bij de presentatie van de inhoud van de Lerareneed op zaterdag 7 februari 2015, 12.00 uur op de Christelijke Hogeschool Ede, Oude Kerkweg 100 in Ede.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK