Haagse zorg over hoofdstad

Nieuws | de redactie
27 februari 2015 | “Rebels waren ze wel, maar of ze ook competent waren daar kun je nog wel over discussiëren.” Bussemaker reageert op de bezetting in Amsterdam van het Maagdenhuis. Zij beloofde na een gesprek met de studentenbonden en de bezetters een dag van de medezeggenschap te organiseren.

Nog voor het gesprek moest beginnen leek de meeste kou uit de lucht. Het CvB van de UvA had een aantal toezeggingen gedaan aan de bezetters van eerst het Bungehuis en nu het Maagdenhuis. De kleine talen krijgen extra geld, het gewraakte profiel 2016 wordt uitgesteld en een student mag zitting nemen in het CvB. Een dag voor de Maagdenhuisbezetting had Bussemaker al de studentenbonden en een tweetal Amsterdamse bezetters uitgenodigd op OCW om hun grieven te delen met de minister.

Behoefte aan inkleuring

Na afloop van het gesprek lichtten de minister en de studenten het gesprek toe. Over het waarom was Bussemaker duidelijk. “Ik heb de studentenorganisaties uitgenodigd waarmee ik heel frequent overleg heb over dit thema van medezeggenschap. Ik heb tegen ze gezegd, wat mij betreft kunnen jullie wel wat mensen meenemen, want ik heb zelf wel behoefte om inkleuring te krijgen, wat er nu in Amsterdam gebeurt.”

Over die inkleuring zei de minister: “Je ziet dat de meningen onder studenten ook heel erg verschillend zijn. De één komt heel constructief met een voorstel, met bijvoorbeeld een ‘dag van de medezeggenschap’ en de ander wil dat ik per direct het CvB van de UvA weg stuur.”

Heel blij met de minister

Hoewel de minister niet het CvB naar huis wilde sturen was één van de bezetters toch nog wel opgelucht. “Ik ben blij dat Bussemaker in dit gesprek heeft toegegeven dat dit een Amsterdams probleem is en dat het CvB niet langer kan verwijzen naar Den Haag en zeggen ‘dit ligt niet aan ons.’ Dit is iets wat het CvB met haar studenten moet oplossen, daarom ben ik heel blij dat de minister dit ook zei.”

Bussemaker ging nog nader in op de situatie in Amsterdam en was ook duidelijk over haar rol hierin. “ Ik vind het niet verstandig om mij te mengen in een Amsterdamse aangelegenheid, ik heb een andere verantwoordelijkheid en ik denk niet dat studenten geholpen zouden zijn als dit allemaal door elkaar zou gaan lopen.”

Wel rebels niet competent

“Er is mij afgelopen week nogal eens verweten dat ik over competente rebellen heb gesproken,” zei Bussemaker. “Deze studenten waren wel rebels, maar of ze ook competent zijn daar kun je nog wel over discussiëren. Omdat de vraag over hoe je het gesprek met elkaar voert, ook vraagt welke argumenten je aandraagt. En dan heb ik ook wel, laat ik het zo zeggen: ik heb veel wisselende kwaliteit van argumenten gehoord.”

Eén van de toezeggingen die het CvB van de UvA heeft gedaan is om een student-lid in het bestuur op te nemen. Voor een dergelijke benoeming van een studentassesor in colleges van HO-instellingen was de minister niet enthousiast in een eerder Kamerdebat. Nu bleek zij toch wel benieuwd naar de uitwerkingen van een dergelijk plan in Amsterdam.

“Ik ben heel benieuwd hoe die invoering zal gaan in Amsterdam. In dat debat heb ik ook gezegd dat ik snap dat mensen daarmee komen. Ik denk dat er interessante aspecten aan zitten, maar ik denk dat er ook ingewikkelde kanten zijn. Op dit moment is het zo dat de medezeggenschap het bestuur controleert, maar nu worden ze medebestuurder. Vanuit governance oogpunt is dat wel heel ingewikkeld. Maar als men denkt dat het werkt, kijk ik er met veel belangstelling naar. En misschien kan ik daar ook weer van leren.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK