Impulsen voor Veenkoloniën

Nieuws | de redactie
19 februari 2015 | De Drentse en Groningse Veenkoloniën kennen een ontwikkeling van krimp. Bedrijven en kennisinstellingen werken er samen om de werkgelegenheid en economie een impuls te geven, zo zag ook het Koninklijk paar deze week. “Er is veel veranderd in de Veenkoloniën sinds de jaren ’70.”

Koning Willem-Alexander zag tijdens zijn bezoek aan het Noordoosten van Nederland dat de regio de afgelopen jaren heeft aangetoond de negatieve tendens het hoofd te kunnen bieden. Hij sprak van ‘weerbaarheid’, een houding die ook wordt gezien door Stenden-voorzitter Leendert Klaassen, die vanuit de hogeschool met een vestiging in Emmen bij het bezoek aanwezig was.

Rol van hoger onderwijs

“Het bezoek stond echt in het teken van wat je kan doen om de regio zich positief te laten ontwikkelen,” zag Klaassen. “Daarin wilde het Koninklijk paar natuurlijk ook weten welke rol het hoger onderwijs daarin speelt. Welk nieuw perspectief zij bieden. Tijdens het bezoek hebben we een aantal van die actuele ontwikkelingen willen laten zien.”

Zo maakten Willem-Alexander en Máxima onder meer kennis met de toegepaste wetenschap naar biocomposieten waar Stenden en Windesheim elkaar in vinden. Zo ontwikkelden studenten recent een ‘solar boat’ van natuurlijke composieten. “We werken daarin ook samen met Fokker in de ontwikkeling van hele lichte en afbreekbare vleugels voor vliegtuigen bijvoorbeeld.”

Ook werd een bezoek gebracht aan de Emmense Pabo waar techniek en wetenschap heel nadrukkelijk centraal staan. “Je ziet ook dat daar relatief veel jongens op af komen,” vertelt Leendert Klaassen. “Daar is in het basisonderwijs veel vraag naar.” Het Koninklijk paar heeft gesproken met een schoolklas die begeleid wordt door studenten van de Pabo. Juist omdat ze al jong in aanraking komen met wetenschap zie je dat ze zich er al snel voor gaan interesseren.

Kansen op Duitse arbeidsmarkt

In het korte bezoek van het Koninklijk paar heeft de regio geprobeerd een zo breed mogelijk beeld te geven van wat er leeft. “Er was veel enthousiasme, zowel bij het bezoek als bij de deelnemende partijen zelf,” zegt Klaassen. De Veenkoloniën zijn een regio met een moeizame historie, maar volgens Klaassen heeft men laten zien dat er perspectief is.

“Stenden is niet heel groot, maar je ziet dat de belangstelling voor onze opleidingen hier nog altijd toeneemt. Daarnaast werken we in de nieuw opgezette Rijnlandacademie nauw samen met partners over de grens in Duitsland. Juist die Duitse arbeidsmarkt heeft ons ook weer heel veel extra te bieden. Het is de bedoeling dat studenten ook veel meer over de grens stages gaan lopen en werk vinden.”

Juist de aansluiting van de kennisinstellingen op de regionale behoefte en kracht in technische en chemische industrie en de ontwikkeling van het ondernemerschap biedt volgens de collegevoorzitter van Stenden voldoende toekomstperspectief. “Zo’n dag is heel goed om aan het Koningspaar te laten zien wat we hier doen, maar ook voor ons zelf is het goed om te blijven benadrukken hoe belangrijk het is om dat contact met het hier omliggende beroepenveld sterk te onderhouden. Volgens mij is dat heel mooi gelukt.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK