Koepels boycotten Beter Benutten

Nieuws | de redactie
20 februari 2015 | De NS wordt zeer nerveus. De instellingen van HBO en WO doen niet mee aan het platform dat studenten uit de spits moet werken. Bovendien zijn zij boos op pilots als subsidies aan studenten om e-bikes te gebruiken, omdat dit ‘perverse prikkels’ zijn tegen de kwaliteit van hun onderwijs en hun roosters.

De vervoersbedrijven beginnen een steeds ongemakkelijker gevoel te krijgen bij de aanpak van OCW om €200 miljoen te besparen op de OV-kaart. Hun taskforce ‘Beter Benutten’ lijkt namelijk niet van de grond te komen nu de koepels van HBO en WO feitelijk weigeren te participeren. Op de recente bijeenkomst moesten de NS en collega’s vaststellen dat geen enkele HO-instelling van zins is actief te zijn hierin. Als men pilots wil uitvoeren om mogelijkheden te testen zijn individuele hogescholen en universiteiten eventueel wel bereid gegevens te leveren, maar daar blijft het bij.

Niet gecharmeerd

Bovendien heeft de taskforce al verschillende instellingen tegen de haren ingestreken. Zo heeft men in Maastricht met e-bikes een pilot gestart zonder de instellingen daarbij te betrekken. Dit opmerkelijk initiatief levert de student elke keer €4 op als deze een vroeg college en de spits weet te mijden. De universiteit en hogeschool waren van deze actie dan ook allerminst gecharmeerd, aangezien deze hun onderwijsproces, kwaliteit en rendement direct aantasten. Vanuit de Limburgse instellingen is dan ook bezwaar gemaakt tegen dit soort “perverse prikels naar studenten”, zo is gemeld.

De situatie is inmiddels zo nijpend, dat de vervoerders in overleg treden met het ministerie, inclusief de afdeling Financiën, om te bezien waar deze ontwikkelingen nu toe gaan leiden. Een extra punt van zorg blijkt het gegeven, dat tussen de vervoerders onderling en OCW meningsverschillen ontstaan over de aanpak en het vervolg daarop. De verschillende ov-bedrijven willen helderheid over de compensaties die zijn gaan ontvangen van OCW naar rato van hun inspanningen om met pilots en dergelijke de studenten toch te lokken voor spitsmijdingacties. Sommigen vrezen, dat zij daar veel tijd en geld in investeren, maar er niet voor terug krijgen wat zij hadden besteed.

Ontbijten in Zwolle 

Zo is er een plan opgevat om bij Windesheim in Zwolle te experimenteren met vroege ontbijtsessies, zodat studenten juist voor de spits uit al naar de hogeschool komen en de colleges zo vervroegd kunnen worden. (Dit doet de ervaren NS-reiziger meteen denken aan de service van ‘krantje met croissantje’ die minister Maij-Weggen van V&W ooit beloofde aan de reizigers die de hogesnelheidslijnen zouden gaan gebruiken die onder meer de lijn Maastricht-Eindhoven-Amsterdam en die naar Brussel zouden bedienen.) Ook poogt men de roostering zo aan te passen dat colleges meer gestaffeld gaan beginnen, om de tien minuten, zodat studenten meer gespreid rond de spits zouden aan hoeven te komen bij hun opleidingen.

Zorgen over de impact van de roosteringrepen op de kwaliteit van het onderwijs zijn binnen de taskforce wel al op tafel gekomen. Ambtelijk is gemeld, dat de minister met de inspectie in beraad is gegaan over de formele definities van zaken als ‘contactuur’, om te bezien of men op die manier aan eventuele klachten op dit terrein kan ontsnappen. Vanwege de ontwikkeling van open education en afstandsonderwijs is men op OCW daar toch al mee doende en men hoopt nu dat dit ook kan helpen bij het flexibiliseren van de roosters en curricula ten behoeve van de NS.

De boycot vanuit de koepels heeft in elk geval al effect op de werkwijze van de Taskforce. Deze komt voor de zomer nog slechts een maal bijeen en de vrees is nu al geuit, dat dan duidelijk zal zijn, dat het plan om tot invulling van de €200 miljoen aan bezuiniging op de ‘reisvoorziening’ te komen in december niet gereed kan zijn en ook dat bedrag bij lange niet gehaald kan worden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK