Lessen uit Leiden en lijden

Nieuws | de redactie
16 februari 2015 | Minister Bussemaker trekt “uit deze casus maximale lering”, schrijft zij over de perikelen rond de ROC Leiden. Zo zouden onderwijsbestuurders hun nieuwbouwplannen kunnen laten toetsen door onafhankelijke experts, omdat men “dergelijke expertise immers vaak zelf niet in afdoende mate in huis heeft."

De minister meldt de Kamer welke meer generieke lessen zij wil trekken. Deze raken meer dan de Leidse kwestie en ook meer dan ROC’s en de MBO-branche. Zowel de bestuurlijke integriteit, als de omgang met vastgoed en gebouwen en “het handhavingskader van de onderwijsinspectie” worden nader onder de loep genomen.

Ruimte voor intensivering

Bussemaker schrijft hierover: “Om ook uit deze casus maximale lering te trekken zal ik nagaan of er nog andere verbeteringen nodig zijn. Ik zal onderzoek laten doen als vervolg op het rapport ‘Niet onwettig, wel onwenselijk’ van de commissie Halsema. Onderdeel daarvan zal zijn de vraag welke lering kan worden getrokken uit deze casus t.a.v. de reikwijdte en invulling van de juridische verplichting van bestuurders tot behoorlijke vervulling van hun taak (artikel 9 Boek 2 B.W).

Ook zal ik het advies van de regisseur meenemen. De regisseur heeft geadviseerd om een expertisecentrum op te richten waar bestuurders en/of toezichthouders van onderwijsinstellingen hun nieuwbouwplannen kunnen laten toetsen door onafhankelijke experts. Instellingen hebben dergelijke expertise immers vaak zelf niet in afdoende mate in huis.

Daarnaast heeft de regisseur geadviseerd om het handhavingskader van de onderwijsinspectie nog eens onder de loep te nemen. Wanneer opleidingen kwalitatief onvoldoende scoren, moet ook direct gekeken worden naar de financiële gang van zaken bij de instelling. Dit doet de inspectie op dit moment al, maar ik zal onderzoeken of hier nog ruimte voor intensivering is.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK