Minister op de bres voor kleine talen

Nieuws | de redactie
12 februari 2015 | Bussemaker gaat met de VSNU en de geesteswetenschappen in gesprek over het behoud van de kleine talen. Daarmee probeerde zij Paul van Meenen (D66) gerust te stellen. De VVD vreest echter een te eenzijdige focus op talenstudies en wil juist meer aandacht voor de bèta’s

Paul van Meenen (D66) maakte zich tijdens het Kamerdebat over de wetenschapsbeleid zorgen over de geesteswetenschappen. “Er is een dreigende teloorgang van de geesteswetenschappen door de focus op brede opleidingen, maar ook de focus op bèta. En daarmee samenhangt het verdwijnen van de kleine talenstudies. Volgens mij zijn universiteiten nu bezig met suboptimalisatie. Iedereen is bezig met zijn eigen oplossingen in een toenemende verbreding en vergrijzing van die studies. Ik vraag de minister dus om een landelijke visie.”

Verschuiving van belangstelling

Bussemaker stelde Van Meenen gerust. “De breedte van het stelsel zowel voor onderzoek en onderwijs vraagt om een sterke positie van de geesteswetenschappen. Tegelijkertijd zie ik wel dat er sprake is van verschuiving van belangstelling van studenten voor bepaalde studierichtingen. Er is minder belangstelling voor de talen en in het bijzonder de kleine talen. Maar tegelijkertijd zijn er nieuwe opleidingen bijgekomen, denk bijvoorbeeld aan Europese Studies.”

Daarom komt de minister samen met de geesteswetenschappen met een plan van aanpak. “Het zou pas bezwaarlijk zijn als bepaalde talen helemaal niet meer bestudeerd kunnen worden en als er ook geen onderzoeksinfrastructuur voor zou zijn. Ik ben met de VSNU, disciplineoverleg letteren en het regieorgaan geesteswetenschappen in gesprek gegaan over de toekomstbestendigheid van de unieke talen.”

Ook komen er procesafspraken zo laat Bussemaker weten. “zodat niet één universiteit kan zeggen ‘wij doen deze opleiding niet meer’, zonder met elkaar na te denken wat voor consequenties dat heeft. Ik heb daarnaast met al deze partijen afgesproken en hen gevraagd om een toekomstvisie uit te werken, met een nadere ontwikkeling van de bachelor opleidingen en wat voor gevolgen dit heeft voor de masteropleidingen. Deze visie zal ik in de zomer ontvangen.”

Terug naar de inhoud

Kamerlid Duisenberg (VVD) stipte in dit verband aan dat er niet eendimensionaal naar de geesteswetenschappen gekeken moet worden. “Ik voel me geroepen om toch terug te gaan naar de inhoud. Als je kijkt naar het prestatieprofiel van onze wetenschap dan zie je dat Nederland internationaal oververtegenwoordigd is in zaken als communicatiewetenschappen, economische wetenschappen, management en planning, psychologie, taal en linguïstiek. Nederland is echter ondervertegenwoordigd in chemie, fysica, materiaalkunde, civiele techniek, elektronische wetenschappen en dergelijke.”

Daarom deed Duisenberg een oproep aan de minister. “Wil de minister haar beleid niet gaan richten op het aantal lobbybrieven en bezoeken in haar agenda, maar echt gefocust blijven op de inhoud. Dat vraag ik ook namens het bedrijfsleven. Ik zeg daar niet mee dat taal- en communicatiewetenschappen onbelangrijk zijn. Ik vraag alleen aan de minister: met al die geluiden van ‘die komt tekort en dit komt tekort’, dat ik dan van mijn kant wel eens mijn zorgen heb over het huidige Nederlandse wetenschapsprofiel.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK