OCW fluit ArtEZ terug

Nieuws | de redactie
13 februari 2015 | Bussemaker wil dat ArtEZ ruim €154.000 die te veel is betaald voor een interim-bestuurder terughaalt. Vorig jaar gaf de minister al te kennen dat OCW ‘not amused’ was over de ‘onvolledige informatie’. “Overschrijding van genoemde regeling vind ik maatschappelijk onaanvaardbaar.”

De bestuurder werd in het voorjaar van 2013 ingehuurd om een bestuurscrisis te bezweren. Aanvankelijk was het de bedoeling dat hij na een paar maanden weer zou vertrekken maar ArtEZ besloot langer met hem verder te gaan.

Door dat besluit kwam zijn bezoldiging uit boven het maximum dat is afgesproken in de Wet Normering Topinkomens (WNT). De anderhalve ton bestaat voor circa €70.000 uit te veel bezoldiging en nog eens circa €80.000 zogeheten bureaukosten. Dat is het bedrag dat het bedrijf waar de interim aan verbonden was heeft gekregen voor de klus.

Onvolledige informatie

April vorig jaar gaf Bussemaker nog antwoord op Kamervragen over de bezoldiging van de tijdelijke leiding van Kunsthogeschool ArtEZ .“Ik betreur het dat tot voor kort ArtEZ onvolledige informatie heeft gegeven over het feit dat één van de leden van het CvB associé is van Boer & Croon Business Creators. In december 2013 heeft de Inspectie van het Onderwijs de RvT daarop bevraagd.”

“De RvT heeft vervolgens schriftelijk aan de Inspectie laten weten op welke wijze hij bij de aanstelling van de interim voorzitter van het CvB belangenverstrengeling heeft trachten te voorkomen. Op basis daarvan heeft de Inspectie besloten op dit punt geen nader onderzoek te doen.

Om de schijn van belangenverstrengeling in de toekomst te voorkomen heeft de Inspectie van het Onderwijs de Raad van Toezicht bovendien conform de Branchecode goed bestuur hogescholen 2013 en de Richtlijn Jaarverslaggeving Onderwijs aangesproken op transparantie op dit punt. Door ArtEZ is toegezegd dat de desbetreffende functie van dit lid wordt vermeld op de website (inmiddels gerealiseerd) en in het jaarverslag 2013.”

Bussemaker gaf tevens aan dat “maximering van topinkomens is een belangrijk speerpunt in mijn beleid, zoals moge blijken uit de door mij vastgestelde sectorale maxima onder de Wnt-norm en mijn moreel appel  op bestuurders om hun bezoldiging boven de voor hen toepasselijke norm te matigen. Overschrijding van genoemde regeling vind ik maatschappelijk onaanvaardbaar.”

Weg terug naar boven

De interim-bestuurder werkt niet meer bij ArtEZ. Hij is in mei 2014 vertrokken. Bussemaker stelde ArtEZ voor de keuze: de betaling ongedaan maken door het bedrag terug te halen bij de interim-bestuurder of het bureau, of een handhavingsprocedure afwachten die wordt ingesteld door de inspectie. Inmiddels heeft ArtEZ de terugvordering in gang gezet.

Intussen is ArtEZ bezig met een weg terug naar boven. September vorig jaar is oud-voorzitter van de toenmalige HBO-raad Frans Leijnse aangesteld om een nieuwe Raad van Toezicht samen te stellen, die hij zelf zal gaan voorzitten. Dit was nodig zo liet de kunsthogeschool weten omdat “de bestuurlijke inspanningen van de Raad de afgelopen tijd onvoldoende resultaat hebben opgeleverd. ArtEZ krijgt hiermee de ruimte om zich door te ontwikkelen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK