Plasterk gispt HBO

Nieuws | de redactie
5 februari 2015 | Minister Plasterk is nog niet vergeten dat hij ooit het HO in zijn portefeuille had. Een warme band met het HBO heeft hij ook nu nog niet weten te ontwikkelen. In een Kamerdebat over de topsalarissen in de semi-publieke sector haalde hij uit naar Thom de Graaf en de veelverdieners die hij vertegenwoordigt.

De minister zei naar aanleiding van de WNT-2 wetgeving onder meer het volgende: “Ik ben blij met dit debat want dit biedt de mogelijkheid om een aantal misverstanden uit de weg te nemen. Laat ik allereerst zeggen wat ik de hoofdzaak vind. Ik ben heel blij dat deze wet door deze Kamer en ook door de Eerste Kamer snel is behandeld, want dat leidt ertoe dat wanneer er nu een vacature valt bijvoorbeeld bij de kernoverheid bij het Rijk en de provincies, maar ook bij HBO-instellingen, dat zo’n vacature voortaan valt onder die nieuwe, verlaagde norm.”

“Dat is een belangrijke matiging die wordt doorgevoerd in de publieke- en semipublieke sector en die ook werkelijk effect zal hebben. Kijk maar naar de cijfers bij de zittende functionarissen bij het Rijk. 28% van de topbestuurders daar verdient nu meer dan die nieuwe vastgestelde norm. Bij HBO-instellingen is dat 55%.”

Op hoge poten

“Dus niet alleen de voorzitters, maar ook de leden van een bestuur van een HBO-instelling verdienen meer dan de helft meer dan een ministersalaris. Dat is de huidige situatie. Maar doordat deze wet is ingevoerd, zal men elke keer als daar een vacature ontstaat niet boven dat ministersalaris mogen benoemen. Dus dat is een belangrijke wijziging.”

“Het invoeren van deze wet ging niet zonder slag of stoot. We herinneren allemaal dat er behoorlijk schriftelijk en mondeling overleg is geweest, ook door verschillende organisaties. Om er maar één te noemen, ik kreeg een brief op poten van de voorzitter van de Vereniging Hogescholen, de heer Thom de Graaf. Die schreef dat het beslist niet moest gebeuren. Dat het een buitengewoon slecht besluit zou zijn. Ondanks dat er ook geluiden uit andere sectoren zijn gekomen, is deze wet toch aangenomen.”

Kleine p

Dat laatste is correct. Namens de universitaire raden van toezicht schreef de voorzitter van hun overleg, de preses van de RvT van de WUR, een brief aan Plasterk op minstens zulke hoge poten. Ook hij is een oud-bewindsman, namelijk Job Cohen, de vroegere fractieleider van onder meer Ronald Plasterk.

Thom de Graaf is over de woorden van Plasterk niet erg gesticht. Hij reageert op social media op een tweet van ‘Binnenhofkampioen in cyberspace’ Jaap Jansen van BNR met dit ScienceGuide-artikel en naar Ronald Plasterk zelf met de schimpscheut: “politiek met kleine p”.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK