Vlaams experiment in Nederland?

Nieuws | de redactie
23 februari 2015 | Een stuurgroep ‘accreditatie 3.0’ gaat Bussemaker adviseren een experiment te starten waarbij geen externe opleidingsaccreditaties meer nodig zijn. De Radboud Universiteit, Universiteit Utrecht, en Universiteit Leiden willen wel mee doen met een dergelijke pilot.

OCW heeft deze stuurgroep ingesteld met afgevaardigden uit het veld om advies uit te brengen over het accreditatiestelsel. Hierin zitten de VSNU, Vereniging Hogescholen, NTRO, studentenbonden en accreditatieorganisaties. De stuurgroep wil een experiment laten starten met instellingsaccreditatie, zodat instellingen daarin zelf verantwoordelijk worden voor de kwaliteit van de individuele opleidingen en zij op dat niveau niet meer gevisiteerd worden door de NVAO.

Veel tijd en vergaderenergie

Er is een aantal instellingen dat al heeft aangegeven graag mee te willen doen: Bussemakers eigen Hogeschool van Amsterdam, de Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden en Radboud Universiteit. Of de minister dit advies gaat volgens is nog niet zeker, maar ScienceGuide verneemt dat dit naar alle waarschijnlijk wel het geval zal zijn, nu er inmiddels veel tijd en vergaderenergie is gestoken in dit advies.

Tijdens het NVAO-jubileum in Brussel gaf Bussemaker aan vooralsnog niet veel te voelen voor het afschaffen van opleidingsaccreditaties. “Ik wil dat docenten eigenaarschap hebben in het onderwijs en dit vereist in HBO en WO ook actieve studenten die daarbij betrokken zijn. Zij doen dit samen op het niveau van de opleiding. Dan is het goed als ook op dat niveau een organisatie ‘langs komt’, die met ‘peers’ kan vragen of alles goed loopt en hoe ze van elkaar kunnen leren.”

Zorgelijke blik op Vlaanderen

ScienceGuide vernam onlangs dat er binnen de VSNU met zorg gekeken wordt naar de ontwikkelingen in Vlaanderen, waar men de weg heeft ingeslagen naar instellingsaccreditatie. “Wat ze daar doen is helemaal niet verstandig en men gaat daar onvoorzichtig te werk. Zo maar stoppen met opleidingsaccreditaties is geen goed plan.” Toch blijken niet alle universiteiten dit koepelstandpunt te delen, nu blijkt dat allerlei onder hen best willen meedoen met een dergelijke pilot, die voortbouwt op de aanpak die bij de zuiderburen in gang is gezet.

De VSNU stelt zich hierbij op het standpunt dat de medezeggenschap binnen een instelling wel moet instemmen met deelname aan de pilot. Die beleidslijn geeft studentenbonden de hoop dat men met hun achterbannen bij genoemde instellingen zal voorkomen dat zo’n pilot kan worden uitgevoerd.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK