Wie zijn top in internationalisering?

Nieuws | de redactie
11 februari 2015 | Welke Europese instellingen zijn excellent in internationalisering? Met het U-Multirank mechanisme kunnen zulke vergelijkende data nu ontstaan. Een nieuwe analyse vanuit zulke data laat zien dat Franse ‘Grandes Écoles’ en bij ons Delft, TU/e en Wageningen zeer goed voor de dag komen.

Door gebruik te maken van de profielen van instellingen die zinvol met elkaar te vergelijken zijn, hebben de U-Multirank-makers 237 HO-instellingen, die in de doctorale fase sterk internationaal actief zijn en die een nadrukkelijk internationaliseringsbeleid voeren als groep bijeen gebracht. Hieruit kwamen vooral bèta-technische en business-studies universiteiten naar voren.

27 uitblinkers

Daarbij zijn relevante indicatoren op instellingsniveau en op disciplineniveau gehanteerd om de verschillen in kaart te brengen bij een dergelijke ‘like with like’ vergelijking. Daarbij werd zowel naar ‘uitgaande’ als ‘inkomende’ internationalisering gekeken. Ook zijn gezamenlijke internationale publicaties en research grants meegewogen en dergelijke.

Daaruit is naar voren gekomen dat 27 HO-instellingen als uitblinkers mogen gelden op dit terrein. Zes hiervan komen uit Frankrijk en behoren tot de ‘Grandes Écoles’ en een andere grote groep uit 12 landen vormen meer gespecialiseerde universiteiten in het bèta-technische segment. U-Mulitrank noteert daarbij, dat 11 van die 27 instellingen ook hoog scoren in de THE-ranking. “Dit illustreert nog eens de conclusie, dat er veel dimensies van universitaire prestaties bestaan en dat veel goed presterende instellingen bij andere HO-rankings niet duidelijk in beeld komen.”

Delft, Eindhoven en Wageningen toppers

Uit Nederland afkomstig zijn drie van de 27 instellingen die op elk van de vier kernindicatoren excellent scoren: Delft, de TU/e en WUR. Ook uit België scoren er drie zo sterk: De Vrije Universiteit Brussel, KU Leuven en Universiteit van Mons. Opvallend is dat slechts één Brits universiteit onder deze 27 excellenten zich wist de scharen: de universiteit van Liverpool. Minstens zo opvallend: niet één Duitse universiteit/TU zit er bij, maar wel vier Oostenrijkse instellingen.

De volledige ranking vindt u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK