Brabants HO daagt bedrijfsleven uit

Nieuws | de redactie
6 maart 2015 | Het Brabantse hoger onderwijs bundelt de krachten om over de grenzen van de eigen sector kennis te gaan delen. Het BEAGLE gedoopte initiatief moet er toe gaan leiden dat het innovatieve MKB beter aansluiting vindt bij de in de regio aanwezige kennis. Voor dat plan is inspiratie getankt in Duitsland.

BEAGLE wil personen en partijen vanuit verschillende kennisgebieden en sectoren fysiek bij elkaar brengen voor het delen van kennis, expertise en perspectieven, zo schrijven de penvoerders van het plan. De TU/e, Tilburg University, Avans, Fontys, HAS Hogeschool en NHTV zijn samen met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) verantwoordelijk voor het pamflet.

Beiers voorbeeld

Door verkokering te doorbreken en kennis tussen sectoren over te hevelen, biedt BEAGLE een slim en in Nederland uniek alternatief naast de huidige R&D-initiatieven die zich richten op één sector. Zo wordt bestaande kennis optimaal gebruikt en kunnen nieuwe innovatieve business modellen, producten en technologieën ontstaan.  

Inspiratie voor die vorm van kennisbundeling komt uit Duitsland. De in 1995 opgerichte non-profit organisatie Bayern Innovativ bracht wetenschappers, politici en MKB samen om innovatieve kruisbestuiving mogelijk te maken. Die ambitie heeft BEAGLE ook voor ogen. Ze hopen dat de partijen gaan “samenwerken aan een krachtig innovatief ecosysteem dat de economie in alle regio’s duurzaam aanjaagt.”

BEAGLE sluit daarbij aan bij al bestaande initiatieven voor het bundelen van kennis zoals Brainport, AgriFood Capital, Midpoint en Delta Region en brengt die waar mogelijk samen. Het is voor het eerst dat op deze manier kennis gecombineerd wordt in een praktische pilot om een bijdrage te leveren aan de innovatie-ontwikkeling.

Experimenteren met kennisdeling

Met het initiatief BEAGLE zetten de kennisinstellingen in op 500 nieuwe startende bedrijven per jaar op hbo/wo-niveau, 10.000 innovatieprojecten waarin bedrijven met docenten en studenten samenwerken en één integraal valorisatieprogramma voor heel Brabant. BEAGLE start met een pilot-fase om te experimenteren met kennisdeling tussen sectoren.

Het Brabantse hoger onderwijs en de BOM vragen de provincie en gemeenten om de gezamenlijke ambitie mede te verwezenlijken, onder andere door de nieuwe voorgestelde manier van innoveren op te nemen in het bestuursakkoord en de economische beleidsprogramma’s. Daarnaast pleiten de kennisinstellingen en BOM voor één integrale strategie voor valorisatie en innovatie in heel Brabant.

Een voorbeeld van die valorisatie zag premier Rutte onlangs al op bezoek bij het Expertisecentrum EGT van Fontys. Hij roemde destijds het praktijkgericht onderzoek en de verbinding met maatschappelijke partners zoals dat plaatsvindt in het HBO. “Die praktische inslag vind ik een ijzersterk punt van het HBO in ons land.”

Een nieuwe ontdekkingsreis

De hoger onderwijsinstellingen willen ook in de met de BOM actief op zoek naar de bedrijven, om hen uit te dagen, vraagstukken op te halen en met oplossingen te komen en staan open om de uitdagingen van de bedrijven mee op te lossen. Bedrijven wordt gevraagd deel te nemen aan BEAGLE en waar mogelijk hun deuren te openen voor BEAGLE-bijeenkomsten.

De naam van de samenwerking in het Brabantse hoger onderwijs is geïnspireerd op het schip waarmee Charles Darwin zijn beroemde reis maakte. “Zijn reis op de Beagle inspireerde Charles Darwin tot een idee dat het beeld van de wereld radicaal veranderde. De Brabantse BEAGLE start een nieuwe ontdekkingsreis.”

Lees het pamflet Brabants Hoger Onderwijs en BOM zetten kennis in voor innovatie en bedrijfsontwikkeling hier

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK