Europa investeert in Inholland en HvA

Nieuws | de redactie
23 maart 2015 | Kinderen met een handicap bewegen aanzienlijk minder dan andere kinderen. Sporten is echter juist voor hen belangrijk. De Europese Commissie steekt € 500.000 in het lectoraat 'Kracht van Sport' van Inholland en HvA om participatie van kinderen met een handicap in Europa te verhogen

Lector Kracht van Sport Marije Baart de la Faille zegt hierover: “Uit onderzoek blijkt dat gehandicapte kinderen lage verwachtingen hebben van wat zij kunnen bereiken. Het is daarom juist zo belangrijk dat we deze kinderen vroeg in hun leven bereiken met sport, zodat zij meer zelfvertrouwen en onafhankelijkheid ontwikkelen. Maar de toegang tot sport is een heikel punt voor deze kinderen en hun ouders.” In Nederland sport namelijk zo’n 29% van de kinderen met een handicap één keer per week, terwijl 59% van de kinderen zonder handicap op deze wijze actief zijn.

De Europese Commissie meldt daarom dat zij een Erasmusplusbeurs verstrekt aan de HvA en Inholland, die samen met zeven Europese partners een groot onderzoek naar de toegang van kinderen met een handicap tot sport gaan doen. De hogescholen melden met enige trots dat hun onderzoeksvoorstel werd geselecteerd uit ruim 400 aanvragen.

42% in Italië, 18% bij Britten

Volgens lector Baart de la Faille is de toegang tot sport een probleem, want vaak weten ouders niet goed waar zij terecht kunnen. Er bestaan websites en initiatieven, maar het ontbreekt aan een duidelijk, centraal informatiepunt. Daarnaast is onvoldoende geïnventariseerd waaraan deze kinderen eigenlijk behoefte hebben op sportgebied. Dat brengen de onderzoekers komend jaar eerst in kaart voor zeven Europese landen. Zij maken een toegankelijke website, waarin de kinderen en hun ouders hun behoeften aan sport kunnen aangeven. Vervolgens wordt gekeken naar het matchen van vraag en aanbod.

Bij het inventariseren van de behoeften gaan HvA n Inholland best practices in kaart brengen van Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Nederland en Portugal. Deze EU-lidstaten hebben verschillende ervaringen met gehandicaptensport voor kinderen. In Italië sport zo’n 42% van de mensen met een handicap, terwijl dit bij de Britten 18% is. Zo kan men veel van elkaars ervaring leren: “In Nederland hebben we goede ervaringen met Special Heroes, dat buitenschoolse sport- en beweegactiviteiten organiseert via de scholen. In Groot-Brittannië voert men een pilot uit waarbij scholen een sportdag organiseren voor kinderen met een handicap door sportleiders met een handicap. In Finland willen overheid en sportorganisaties kinderen en hun familie gericht benaderen, en een individueel plan maken. We gaan kijken in hoeverre we deze ideeën kunnen exporteren.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK