Gezonde impuls voor Drenthe

Nieuws | de redactie
6 maart 2015 | In het Noord-Drentse Roden wordt vandaag de Health Hub Roden officieel geopend. Het initiatief van de Hanzehogeschool Groningen moet in de komende jaren 100 nieuwe banen opleveren. “In de Hub komen studenten intensief met het werkveld in aanraking,” vertelt Hanze-dean dr. Victorine de Graaf-Peters.

De Health Hub is een fysiek knooppunt van kenniscirculatie tussen onderwijs en medisch-technologische bedrijven met een nieuwe vorm van onderwijs waarin bedrijven hun vakspecifieke kennis direct overbrengen aan studenten. In het project dat gesteund wordt door overheid, kennisinstellingen en bedrijven wordt €13 miljoen euro gestopt.

Bedrijven en studenten vinden elkaar

Dr. Victorine de Graaf-Peters is dean van het Instituut voor Life Sicence & Technology van de Hanzehogeschool en initiatiefneemster van de Health Hub. Zij vertelt hoe studenten aan de slag zullen gaan in de nieuwe werkomgeving. “We werken met derde- en vierdejaars studenten in de Health Hub aan ‘Nice to Know’ projecten te werken. Dit zijn vragen vanuit de bedrijven waar we met studenten die nog in opleiding zijn aan de slag gaan. In 50% van dit type projecten ontstaat een ‘Need to Know’ vraag voor bedrijven die er waarschijnlijk anders nooit was gekomen.”

De onderwerpen waar bedrijven en studenten elkaar in zullen vinden zijn gevarieerd: van kunstbotten en hartkatheters tot sensoren en MRI-technieken. Ook heeft het UMCG aangegeven de werkplaats te willen gaan gebruiken voor het ontwikkelen van nieuwe materialen, 3D-printing en orthopedie.

Investeren in Drenthe

De Health Hub Roden betekent een nieuwe impuls voor Drenthe. Er wordt veel geïnvesteerd in werkgelegenheid en kennis de laatste tijd. Onlangs bracht het Koninklijk paar al een bezoek aan de Drentse Veenkoloniën om met eigen ogen te zien wat er allemaal voor initiatieven worden ontplooid. Zo hebben ook de hogescholen Windesheim en Stenden elkaar gevonden in het praktijkgericht onderzoek naar biocomposieten in de omgeving rond Emmen.

Het project wordt gerealiseerd in samenwerking met het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) en Springboard, VDL Wientjes, IMDS Roden, Alvimedica Assen, TCNN, UMCG, Noorderpoort College ISD Noordenkwartier, de gemeente Noordenveld en de Provincie Drenthe. De Hanzehogeschool Groningen is penvoerder van het project.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK