Het goede leven

Nieuws | de redactie
10 maart 2015 | “De quadruple helix heeft de toekomst.” Jan Mengelers, bestuursvoorzitter TU/e, vertelt in zijn nieuwe boekje 'Kennis máken met het goede leven' hoe hij hoger onderwijs ziet, “waarin innoveren een permanent en breed gedragen proces is. Voorbij de triple helix.” Een nóg Nieuwere Universiteit dus?

Zijn werk ‘Het Nieuwste Cahier#02 Kennis máken met het goede leven’ is uit vraagtekens geboren. Hoe geven we vorm aan het werken aan onze toekomst? Wie spelen daarin een hoofdrol?  Mengelers benadrukt dat de structuur van de regionale economie en samenleving drastisch verandert. “Er vinden wijzigingen plaats in de bestaande eco-innovatiesystemen die Brabant en Brainport schragen. We bevinden ons in een zoektocht naar een nieuw, meer waarden gedreven en democratisch innovatiemodel met bijpassende kennisinfrastructuur. Een model waarbij niet de wetenschap en industrie, máár maatschappelijke vraagstukken de onderzoeks- en innovatieagenda bepalen (‘society-based science’).”

Een nieuw collectief

“De opgaven en uitdagingen van deze tijd liggen allereerst in het veranderende weefsel van de samenleving. De energieke beweging van onderop, een jonge generatie, vormt een nieuwe macht. Ten tweede in de noodzaak van economische en ecologische duurzaamheid. Deze omstandigheden vragen om een kanteling in denken. Er is behoefte aan een ander perspectief, gedragen door een nieuw collectief.”

In navolging van de WRR betoogt Mengelers in het essay dat we ons bewegen naar een ‘lerende economie’, waarin innoveren een permanent en breed gedragen proces is. “We moeten de belangrijkste grondstof van onze regio, verbeeldingskracht, aanwenden om ons innovatievermogen te versterken.” Bij het vormgeven van de lerende economie op regionaal niveau is een grote taak weggelegd voor kennis- en hogeronderwijsinstellingen. “Zij fungeren als cruciale schakel in het proces van kenniscirculatie.”

Decentraal landschap

Hij pleit daarom voor meer vormen van samenwerking en kennistransfers met burgers in de hoofdrol. “We moeten vormgeven aan een nieuw, meer decentraal georganiseerd innovatielandschap, voorbij de triple helix. De quadruple helix heeft de toekomst. Levende laboratoria, Living Labs, waarin overheden, kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijfsleven én Brabanders met elkaar kennis máken.”

“De overgangsfase waarin we ons bevinden is complex, maar uitermate boeiend. Het met de regio verbonden idee van ‘het goede leven’ kan mobiliserend werken. Het goede leven, dat zich richt op maatschappelijke uitdagingen en opgaven, daar willen veel Brabanders aan meewerken.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK