Het hart van de academie

Nieuws | de redactie
13 maart 2015 | Terwijl het Maagdenhuis nog altijd gevuld is met kritische studenten en docenten, is het aan de VU vrij rustig. Toch ziet collegevoorzitter Jaap Winter dat dit niet uitsluitend een kwestie voor zijn UvA-collega’s is. “Ook bij ons zijn protesten geweest, de onderliggende problematiek is hetzelfde.”

UvA-collegevoorzitter Louise Gunning reageerde deze week nog op de protesten in het Maagdenhuis via een mail aan alle medewerkers. De onder vuur liggende Gunning stelde de zorgen te zien dat docenten en studenten “het hart van de universiteit kwijtraken.” Dat beeld wordt ook bij de VU herkend.

Een volstrekt gerationaliseerde wereld

Jaap Winter had zelf vrij recent nog te maken met bezettingen en protesten toen studenten zich verzetten tegen bezuinigingen en het stopzetten van studies bij de Faculteit Aard- en Levenswetenschappen. “We raken de academie kwijt, dat is het gevoel dat heerst. Die onrust is dus wel vergelijkbaar,” stelde de VU-voorman tegen ScienceGuide.

Op een bijeenkomst over Leven Lang Leren aan de UvA ging Winter zelf al in op de ontwikkelingen in het Maagdenhuis. “We leven in een volstrekt gerationaliseerde wereld, waarin we ons door excessieve maatregelen soms verliezen in het proces. De parameters waar je beslissingen aan toetst gaan niet meer over dat waar je het met je kinderen over hebt.”

Winter benadrukte daarbij juist sterk het belang van de geesteswetenschappen. “Juist die moeilijke vragen in het leven, die vragen komen in de boardroom eigenlijk niet meer voor. Daar valt nog een wereld te winnen.”

Samen optrekken

Een wereld te winnen, valt er volgens Winter ook nog wel degelijk in de medezeggenschap. “Er is sprake van een gemeenschap die zich niet gehoord voelt, terwijl er op de universiteit formeel een hele organisatie voor inspraak van medewerkers en studenten is opgetuigd. Er is dus een disconnectie op dit punt. Daar moeten we samen iets aan doen. Of een gekozen college van bestuur daar de oplossing voor is weet ik niet.”

Het verlies van kleine studies zoals bij UvA én VU momenteel wordt betreurd en aangevochten, gaat ook Winter aan het hart. Juist samen optrekken in Amsterdam kan daarbij een oplossing bieden. De voornomen bètafusie van UvA en VU wordt echter door studenten nadrukkelijk afgekeurd. “Er is absoluut geen sprake van een massale universiteit, maar er is op veel plekken een diepgaande samenwerking.”

“Die samenwerking kwam ook voort juist uit de wens van onze bètawetenschappers,” stelt Winter. “Als je internationaal mee wilt doen om grote onderzoeksgrants kun je niet volhouden dat het ieder voor zich is. Ik denk dat dat gezamenlijk optrekken ook kan helpen bij het waarmaken van kleine studies.”

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK