Jonge Akademie steunt Maagdenhuis

Nieuws | de redactie
9 maart 2015 | De Jonge Akademie schaart zich achter de zorgen en verlangens van De Nieuwe Universiteit. "Voor het onderwijs is het slecht dat studenten de meeste contacturen hebben met mensen die daarvoor het slechtst beloond krijgen, terwijl studenten nauwelijks met de meest gewaardeerde onderzoekers contact hebben."

De Jonge Akademie stelt in een verkalring het volgende: 

“Veel van de door studenten en docenten naar voren gebrachte punten zijn tevens verwoord in het Visiedocument van De Jonge Akademie, en we steunen de belangrijkste punten zoals die recent naar voren gebracht zijn door De Nieuwe Universiteit en door docenten die zich daar door hebben laten inspireren.

In het bijzonder staan we voor:

Het belang van kwaliteit boven kwantiteit in onderzoek en onderwijs.

De afgelopen jaren is de nadruk te veel komen te liggen op meting van kwaliteit in kwantitatieve termen. De Nieuwe Universiteit wijst terecht op de tekortkomingen daarvan, die bijvoorbeeld ook in de recente wijzigingen in de onderzoeksevaluatie (het SEP) onderkend worden

Het bewaken van de balans tussen onderzoek en onderwijs.

Onderwijs is gebaat bij de betrokkenheid van goede onderzoekers. De Jonge Akademie betreurt de steeds sterker toegenomen tweedeling tussen onderzoekers en docenten

Het beperken van precaire, flexibele posities aan de universiteit.

De stabiliteit van onderzoek komt in gevaar door het feit dat te veel mensen in onzekerheid leven over hun toekomst. Voor het onderwijs is bovendien het slecht dat studenten de meeste contacturen hebben met mensen die daarvoor het slechtst beloond krijgen, terwijl studenten nauwelijks met de meest gewaardeerde onderzoekers contact hebben

Het claimen van de publieke rol van de universiteit.

Middels democratisering en openbare discussie is het zaak de publieke taken van de universiteit te benadrukken. Die bestaat niet alleen uit publiek-private samenwerking met bedrijfsleven, maar moet veel sterker veelzijdig worden vormgegeven.

De Jonge Akademie hoopt dat de discussie in Amsterdam en elders bijdraagt aan een bevordering van bovenstaande punten. We zijn ervan overtuigd dat een goede, op kwaliteit in plaats van rendement gerichte universitaire organisatie beter is voor studenten en voor docenten, en dat zo’n organisatie nodig is om de universiteit de publieke rol te geven die van haar verwacht wordt door overheid en samenleving.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK