Kwaliteit kernboodschap

Nieuws | de redactie
3 maart 2015 | “Goed onderwijs daagt studenten uit om het beste uit zichzelf te halen, bereidt ze voor op de arbeidsmarkt en draagt bij aan hun vorming tot wereldburgers.” Bussemaker rondt haar HO-tour af met haar eerste hoofdconclusies.

Voor de afronding van de HO-tour heeft Bussemaker vier discussienotities klaargelegd. ‘Onderwijskwaliteit en kwaliteitscultuur’, ‘toegankelijkheid, aansluiting en doorstroming’, ‘responsieve instellingen’ en ‘bestuurlijke verhoudingen.’ Na de HO-tour is dit voor Bussemaker de kernboodschap. “Hogescholen en universiteiten worden uitgedaagd om de talenten, behoeften en ambities van individuele studenten meer centraal te stellen, het onderwijs verder te differentiëren, een rijke fysieke en virtuele leeromgeving aan te bieden en het ‘onderzoekend vermogen’ van studenten in brede zin te vergroten.

Het uiterste uit zichzelf

Daarbij is een bijzondere taak weggelegd voor docenten en studenten. “Hiervoor is het nodig dat nieuwe technologie verregaand wordt geïntegreerd in het onderwijs, het onderwijs steviger wordt ingebed in een onderzoeksomgeving en/of regio, passend bij de kracht van hogescholen en universiteiten, een reflectieve houding wordt gestimuleerd, en er sprake is van permanente professionalisering van docenten. Studenten dienen maximaal te worden uitgedaagd om het uiterste uit zichzelf te halen, en kunnen zelf meer de verantwoordelijkheid op zich nemen voor hun leerproces.”

Hier leest u de vier discussienotities van de minister.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK