Pabo als universiteit

Nieuws | de redactie
9 maart 2015 | In Tilburg komt iets nieuws: de Pabo University. Dit wordt een opleiding voor vwo’ers waarin zij een hbo-bachelor leraar basisonderwijs kunnen combineren met een universitaire master. Fontys en UvT bieden daarmee een bijzondere combinatie van HBO-bachelor met WO-master in vier jaar.

Fontys start met Pabo University om tegemoet te komen aan de roep vanuit de samenleving om meer leraren basisonderwijs met een masteropleiding. In de afgelopen jaren is al veel geïnvesteerd in het verhogen van de kwaliteit van de opleiding tot leraar basisonderwijs. Er zijn op alle vakgebieden afspraken gemaakt over de kennis die elke leraar in huis moet hebben (de zogenaamde landelijke kennisbases), de onderzoekende houding van de studenten is versterkt en de einddoelen van de opleiding zijn geactualiseerd en aangescherpt.

Daarnaast biedt Fontys trajecten voor studenten die inspelen op de verschillende talenten van aankomende leraren. Zo zijn er programma’s waarbij studenten naast de bevoegdheid leraar basisonderwijs ook een bevoegdheid halen voor het voortgezet onderwijs. Recent hebben experts de pabo-opleiding van Fontys op alle 5 locaties – Eindhoven, ’s Hertogenbosch, Tilburg, Veghel en Venlo – als zeer goed aangemerkt.

Master al in bachelor

Studenten kunnen na de bachelor kiezen uit de universitaire masters Global Communication, Art, Media and Society, Management of Cultural Diversity, Jeugdliteratuur en Ritual in Society. Ook kunnen studenten reeds tijdens de bacheloropleiding onderdelen van de HBO-masters Leren en Innoveren of Special Educational Needs volgen. De lesplaats van de nieuwe opleiding is Tilburg. Naast een vwo-diploma zal voor toelating een selectieprocedure plaatsvinden tijdens een speciale intakedag.

Na geslaagde acties met het werven van bijvoorbeeld meer mannelijke studenten wil de hogeschool eraan werken dat er een oplossing komt voor het feit dat er nog te weinig vwo’ers instromen in de pabo. Tussen de 4 en 9 procent van de instroom acht men veel te gering. Bovendien zijn er binnen die groep nauwelijks vwo’ers die tot de beste 20 procent van hun klas behoorden. En juist aan deze groep heeft het basisonderwijs ook behoefte om een antwoord te kunnen geven op de steeds complexere vraagstukken waar het basisonderwijs mee te maken heeft. Pabo University richt zich expliciet op deze doelgroep.

Leraar met meer bagage

De bestaande academische pabo’s richten zich al wel op vwo’ers die leraar basisonderwijs willen worden en zich tegelijkertijd verdiepen in een bacheloropleiding onderwijskunde of pedagogiek. Dit aanbod biedt de vwo’ers al een boeiende kans, maar geeft op zichzelf nog onvoldoende antwoord  op de behoefte aan meer diversiteit in de school. Ook leiden deze pabo’s niet op tot een WO-mastergraad.

Er zijn in het basisonderwijs ook leraren nodig die zich bekwaamd hebben op andere disciplines dan pedagogiek en onderwijskunde. Juist masters in de hoek van kunst-, cultuur en communicatie kunnen belangrijke bijdragen leveren aan het verder ontwikkelen van talenten van kinderen en het intensiveren van de samenwerking tussen de school en relevante maatschappelijke instellingen, waarbij ook het bedrijfsleven een rol kan spelen. Een leraar met meer kennis op thema’s als culturele diversiteit, globalisering, interculturele communicatie en de rol van media en gaming, kan zijn collega’s ondersteunen bij het opnemen van deze thema’s in het dagelijks onderwijs.

Pabo University zoekt daartoe vwo’ers die straks als leraren zulke kennis combineren met bijzondere kwaliteiten op het gebied van innovatie, creativiteit en ondernemerschap. Deze kunnen de onderwijskwaliteit op scholen in het primair onderwijs een extra impuls gaan geven.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK