Preventie centraal in jeugdhulp

Nieuws | de redactie
25 maart 2015 | In het nieuwe stelsel van jeugdhulp is preventie één va de pijlers. Hogeschool Rotterdam-lector Patricia Vuijk onderzoekt het belang van een goede relatie tussen jeugdige en jeugdprofessional op dit vlak. Programma’s die Vuijk onderzoekt moeten bij succes opgenomen worden in PO, VO en HBO.

Recent is Patricia Vuijk, die al sinds eind 2013 verbonden is als lector Publieke Zorg en Preventie voor Jeugd in Rotterdam, begonnen met een onderzoek naar het inzetten van serious gaming in de hulp voor depressieve jongeren. De Rotterdamse lector wil onderzoeken in hoeverre games verergering van klachten kunnen helpen tegengaan.

Toepassingen in het onderwijs

Het is slechts één van de projecten waar Vuijk zich mee zal bezighouden, zo blijkt uit haar openbare les. Met haar onderzoeksgroep ontwikkelt en toetst Vuijk preventieprogramma’s voor Rotterdamse jeugdigen met psychosociale problemen én doet zij hetzelfde met programma’s voor ouders en begeleiders van deze kwetsbare groep.

Uit dit onderzoek moeten ook nieuwe opleidingsmethodieken gaan ontstaan om jeugdprofessionals te trainen in het zorgvuldig implementeren van de evidence-based richtlijnen van preventieprogramma’s. “Wanneer door mijn onderzoek is aangetoond dat deze preventieprogramma’s en opleidingsmethodieken effectief zijn, worden deze opgenomen in het aanbod van Rotterdamse jeugdhulpinstellingen, het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, en in de curricula van de verbonden opleidingen van Hogeschool Rotterdam“, stelt Vuijk.

Kwetsbare groep in Rotterdam

Het onderzoek van Patricia Vuijk richt zich specifiek op de relatie tussen kwetsbare jongeren en de professionele begeleiding. In haar openbare les maakte de lector duidelijk dat dit type onderzoek kennis genereert waarmee de effectiviteit van preventieprogramma’s kan worden vergroot en waarmee de psychosociale ontwikkeling van jeugdigen positief kan worden beïnvloed.

Met het onderzoek naar de hulp voor kwetsbare jongeren, richt Vuijk zich op een probleem dat in Rotterdam sterk op de agenda staat, zo constateerde zij zelf al eens. “Uit recent onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat Rotterdamse jongeren een zeer kwetsbare groep vormen om depressieve klachten te ontwikkelen. Maar liefst 60% van alle Rotterdamse jongeren woont in achterstandswijken, 17% van de Rotterdamse jongeren is onderdeel van een uitkeringsgezin en bijna 3% van de Rotterdamse jongeren heeft zorg of begeleiding nodig van de jeugdzorg.’’

U bestelt de openbare les van Patricia Vuijk hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK