Steun voor studeren met beperking

Nieuws | de redactie
20 maart 2015 | Wat hebben jongeren met een psychische beperking nodig voor het volgen van een studie? Hanze-lector Lies Korevaar schreef een boek dat hen praktische handvatten biedt bij het kiezen, verkrijgen én behouden van een reguliere opleiding.

De meeste psychische problemen komen voor het eerst tot uiting tussen het achttiende en vijfentwintigste levensjaar, de leeftijd waarop de meeste jongeren een studie volgen. Het gevolg is vaak dat de jongere zijn studie moet onderbreken of afbreken.

Dit heeft meestal weer tot gevolg dat een ontwikkeling van (betaald) werk hierdoor stagneert. Veel jongeren lukt het zelf om weer terug te keren naar school en een diploma te halen, maar voor anderen is dit te moeilijk. Zij hebben hiervoor professionele ondersteuning nodig.

Voor deze laatste groep jongeren en hun ondersteuners heeft Lies Korevaar het Handboek Begeleid Leren geschreven. Dit handboek beschrijft hoe ze op praktische wijze ondersteund kunnen worden bij het kiezen, verkrijgen én behouden van een reguliere opleiding.

Dat is belangrijk, omdat het aantal studenten met psychische problemen groeit, schrijft Korevaar. “Wereldwijd is het aantal studenten met psychische problemen significant gestegen. In de laatste twee decennia is het aantal studenten met een depressie verdubbeld en het aantal suïcidale studenten verdrievoudigd.” Het is deze groep die Korevaar met het handboek voor het onderwijs wil behouden.

Volgens Korevaar is er in Nederland “voor jongeren met psychische beperkingen noch in de geestelijke gezondheidszorg, noch in het onderwijs een adequate en structurele begeleiding bij het kiezen, verkrijgen en behouden van een reguliere opleiding.” In het boek wordt een raamwerk geschetst om deze begeleiding te organiseren zodat ook studenten met een beperking kunnen slagen in het reguliere onderwijs. 

Lies Korevaar is lector Rehabilitatie aan de Hanzehogeschool. In 2013 ontving hij nog de prestigieuze Douglas Bennett award met zijn lectoraat. “We zien dat het voor zowel de GGZ als de scholen zelf heel moeilijk is deze jongeren binnenboord te houden dan wel terug te brengen. Daar willen wij graag bij gaan helpen,” zei Korevaar destijds. 

Het handboek van Lies Korevaar is hier online beschikbaar


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK