Werken iPad-scholen?

Nieuws | de redactie
23 maart 2015 | De Onderwijs Innovatie Groep (OIG) en het Welten-instituut van de Open Universiteit gaan met de HAN onderzoek verrichten naar de effecten van de ‘Steve Jobs scholen’, ook wel bekend als de iPadscholen.

Het concept achter de Steve Jobs scholen is ‘onderwijs voor een nieuwe tijd’ (O4NT). Over dit concept bestaan veel meningen. Maar de meeste van die meningen lijken niet op feiten te zijn gebaseerd. Het onderzoek van onder meer het HAN iXperium/Centre of Expertise ‘Leren met ict’ gaat op zoek naar de feiten. Inmiddels zijn er in Nederland 22 Steve Jobs scholen opgericht. Internationaal trekken ze veel belangstelling.

“De essentie van onze benadering is dat wij kinderen voorbereiden op de toekomst met behulp van de technologie van vandaag en geënt op hun persoonlijke talenten en mogelijkheden. Dat is de essentie van alles,” zei initiator Maurice de Hond onlangs hierover in debat bij de iPabo. “Het speerpunt moet de mogelijkheden van het kind zijn en hoe die samen met ouders ontwikkelen kunt. Want ook dat is een grote vergeten groep in scholen, de ouders. Onze uitgangspositie is dat bij elke school een leerling een leerkracht/coach heeft als mentor. Eén keer in de zes weken is er een gesprek tussen de leerkracht, de leerling en de ouders over de individuele ontwikkelingsplan van het kind.”

Voor nieuwe tijd

Voor- en tegenstanders in binnen- en buitenland laten zich horen. De eerste fase van dit onderzoek brengt in kaart wat het concept ‘Onderwijs voor een nieuwe tijd (O4NT)’ nu eigenlijk inhoudt, inventariseert welke positieve effecten men wil bereiken en welke negatieve effecten criticasters verwachten. Daarbij gaat het om effecten op bijvoorbeeld motivatie en zelfvertrouwen. Op basis van de uitkomsten van deze eerste fase wordt in een vervolgonderzoek onderzocht of die effecten ook daadwerkelijk optreden.

HAN-lector Marijke Kral die onderzoek doet op dit terrein, zei hier al eerder onder meer over: “De toenemende druk op talentontwikkeling en maatwerk kan niet zonder ICT, maar het urgentiebesef ontbreekt. Het schiet nog te weinig op. Lerarenopleidingen moeten studenten opleiden met bagage, met een open minded houding en de bereidheid om nieuwe dingen uit te proberen. Nu is het de iPad, maar over twee maanden is het weer iets anders.”

De Hond kent vooralsnog weinig twijfels. “Aardrijkskunde, geschiedenis, taal en rekenen moet je als een integraal traject zien. De klassieke school ziet het kind als een vrachtwagen en de school als een graansilo, die de vrachtwagen moet vullen. Maar het kind is als een raket en je moet alleen de ontsteking vinden.”

“Hoe kun je een kind die dingen misschien die het niet leuk vindt toch leren, omdat ze best wel belangrijk zijn? Om een voorbeeld te geven wat bij jongens vooral zal aanslaan: je adopteert met een paar kinderen de Champions League clubs. Dan zeg je als opdracht: ‘kijk uit welke landen de spelers komen, wat de hoofdsteden van die landen zijn en wat de gemiddelde leeftijd is.’ Of je gaat bij aardrijkskunde tegen leerlingen zeggen pak pagina 112 erbij: ‘wat is de hoofdstad van Bulgarije?’ Je moet vanuit de interesse van het kind aansluiting proberen te vinden.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK