Blijmoedige opvoeding

Nieuws | de redactie
10 april 2015 | Positief ouderschap vormt de basis voor positief opvoeden en voor een gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren. Opvallend is dat er nog weinig onderzoek is gedaan naar factoren die van invloed zijn op positief ouderschap. Lectoraal onderzoek van de Hogeschool Leiden gaat dit veranderen.

Er is in de media, politiek en wetenschap wel regelmatig aandacht voor opvoeden. De vraag is of deze aandacht ouders helpt of dat het hen juist in de weg zit: worden ouders daadwerkelijk gesteund door de voortdurende aandacht voor het onderwerp ‘opvoeden’, of maken we ouders hiermee alleen maar onzeker? Is het überhaupt mogelijk om te spreken over effectieve opvoedtips of is de werkelijkheid hiervoor te complex? Wat betekent aandacht voor ouderschap voor professionals, media en politiek?

Welzijn en levensvaardigheden

Deze vragen staan centraal in het lectoraat en in de lectorale rede op 28 mei van Carolien Gravesteijn. Zij pleit voor investeren in ouderlijk welzijn en levensvaardigheden in plaats van opvoedtips en –strategieën. Het perspectief van de ouders staat hierbij centraal.

Momenteel is Gravesteijn in samenwerking met de gemeente Leiden ook bezig met een onderzoek, ‘Leuker voor Later’. In januari is dit project gestart en heeft als doel het bevorderen van het welzijn van ouders en hun kinderen in Nederland. De inzichten die worden verkregen over de ontwikkeling van ouderschap worden gedeeld met de samenleving en met name met professionals. Zij die dagelijks, direct of indirect, met ouders werken kunnen hierdoor ‘welzijnsbevorderend’ interveniëren.

Vaders spelen grote rol

Het unieke van het onderzoek is dat het langdurig is en dat de onderzoekers voor de ouders de ontwikkeling van hun kind en hun gezin bijhouden. Ook is het bijzonder dat het project zich ook op de vaders richt. De meeste wetenschappelijke onderzoeken zijn namelijk alleen gericht op moeders, terwijl vaders een steeds grotere rol spelen in de opvoeding van hun kind.

Tijdens de middag van de lectorale rede van Gravensteijn komen ook Micha de Winter hoogleraar pedagogiek en psycholoog René Diekstra als gastsprekers aan het woord. Ook zal het boek ‘Meer dan opvoeden, Perspectieven op het werken met ouders’ worden gepresenteerd en aangeboden aan Roos van Gelderen, de wethouder Jeugd, Zorg en welzijn van de gemeente Leiden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK