Echt een loopbaan begeleiden

Nieuws | de redactie
15 april 2015 | Studieloopbaancoaching moet veel meer gaan over wat je als student bent en wilt worden. Nu is het nog te veel een instrument om te controleren of studenten wel hun best doen. John Beentjes kijkt op de Hogeschool Rotterdam hoe dit beter kan. "Het is iets waar je echt mensenkennis voor nodig hebt."

John Beentjes is op Hogeschool Rotterdam nu ruim zes jaar projectleider Studieloopbaancoaching, om opleidingen te ondersteunen studieloopbaancoaching zo in te richten dat het aansluit op de cultuur van de opleiding en werkveld. “We hebben in 2013 al eens bekeken hoe het erbij staat en hoe studenten hun begeleiding ervaren. Wat toen al opviel was dat studenten naast de bevestiging dat ze goed bezig waren, ook hulp willen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Het gaat dan over vragen als: Hoe ben ik als persoon? Welk vakgebied past bij mij? Wanneer word ik gelukkig?”

Coaching is een vak

Dat soort vragen zijn wezenlijk, maar niet iedere docent kan die één twee drie beantwoorden voor zijn studenten. “Coaching is een vak,” zegt Beentjes. Op  Hogeschool Rotterdam is het vastgelegd dat alle studenten vier keer per jaar een individueel gesprek van een half uur met een studieloopbaancoach hebben. Maar dan blijft de vraag: hoe richt je dat in?

Beentjes ziet dat over het algemeen vooral goed zijn in hun vak, maar dat goede loopbaanbegeleiding geen vanzelfsprekendheid is. “Dat is iets waar je echt mensenkennis voor nodig hebt.” In zulke aspecten worden docenten begeleid en opgeleid hiertoe, maar in de hogeschool wil men niettemin verder stappen zetten op dit punt.

“Collegevoorzitter Bormans heeft in november naar aanleiding van vragen van de studenten in de medezeggenschapsraad toegezegd een commissie in te stellen om onderzoek te doen naar studieloopbaancoaching. Beentjes: “Er was duidelijk behoefte aan om knelpunten in kaart te brengen en te kijken hoe we studieloopbaancoaching verder kunnen brengen. Het gaat er om dat we leerprocessen van alle studenten bevorderen, voorbij het verantwoorden van je studiepunten naar een vorm waarin sociale en professionele binding meer centraal staan.”

Te instrumenteel

Sindsdien is Beentjes samen met de collega’s Annemiek Grootendorst (onderwijskundige), Telke Ruhe (onderwijsmanager) en de student-leden van de medezeggenschapsraad Esmée Paling en Lisa van der Klooster, onder leiding van hoogleraar Marinka Kuijpers (OU) bezig om in gesprekken met instituutsdirecteuren, onderwijsmanagers, studenten en docenten de behoeften in kaart te brengen en op basis daarvan een advies uit te brengen dat in juli dit jaar het licht moet zien.

“Wat me opvalt in de rondetafelgesprekken die we doen is dat veel mensen zeggen dat het te instrumenteel is nu. Ze willen er allemaal meer uithalen. We willen toe naar meer binding en kleinschaligheid, zodat studenten zich identificeren met hun opleiding,” zegt Beentjes. “Dit is iets wat nog niet iedere docent beseft,” beaamt hij.

De hogeschool zal daar daarom een slag op moeten maken. Weg van pagina’s portfolio, naar een dialoog met studenten over wat men wil en kan. “Het gaat om het stellen van de goede vragen.” Dat betekent dat getalenteerde studenten, leren hoe ze het maximale uit hun studie halen én dat studenten die het moeilijker hebben een steuntje in de rug krijgen.

Binding met hogeschool en studie

Dat gebeurt in Rotterdam op veel verschillende manieren. Met peercoaches, met doelgroepmentoraten en met de studieloopbaancoaches. “Het doel is daar meer verband in aan te brengen,” zegt Beentjes. Het gaat om de ontmoeting met én vanuit het gehele docententeam, juist ook om het talent te versterken en het ontwikkelen van persoonlijke kracht.

Hogeschool Rotterdam wil daarom de studieloopbaancoach veel meer betrokken laten zijn bij het hele docententeam, zodat iedereen doordrongen is van het belang van binding met de hogeschool, de studie en de toekomst in het werkveld. “Je mag het Bildung noemen. Het gaat er om dat studenten in beeld krijgen hoe zij het beste uit hun studietijd halen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK