Effect tablets in de klas beperkt

Nieuws | de redactie
9 april 2015 | Tablets in de klas hebben maar een beperkt effect op de motivatie van leerlingen, zo blijkt uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut van de UvA. Het verwachte effect op motivatie blijkt slechts bij één van de vier onderzochte applicaties daadwerkelijk op te treden.

Sinds de oprichting van enkele zogenaamde Steve Jobs scholen is er een discussie ontstaan over het nut van het gebruik van tablets in het onderwijs. Hierbij worden soms extreme standpunten ingenomen. Desalniettemin experimenteren veel scholen, zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs, met het gebruik van tablets. Dit was voor Kennisnet aanleiding om het Kohnstamm Instituut opdracht te geven onderzoek te doen naar percepties van schoolleiders en leraren omtrent tabletgebruik op school. Daarnaast werd het effect van vier applicaties voor verschillende vakken op de motivatie van leerlingen onderzocht.

Geen positieve effecten

Uit de interviews kwam naar voren, dat men in het algemeen nog geen effecten van gebruikte applicaties op prestaties van leerlingen verwachtte, maar wel op de motivatie van leerlingen. Deze verwachting bleek maar beperkt uit te komen; slechts één applicatie, een app voor rekenen in het voortgezet onderwijs, bleek een positief effect op de motivatie van leerlingen te hebben. Bij twee applicaties voor het vak Engels in het basisonderwijs en een applicatie voor Duits in het voortgezet onderwijs werden geen positieve effecten op motivatie gevonden

Zowel schoolleiders als leraren hebben we gevraagd naar redenen voor het invoeren van tablets en hun visie op het gebruik. Ook kwamen zicht op kosten en baten, draagvlak en betrokkenheid, en rendement aan de orde. Daarnaast is bij leerlingen het effect op de motivatie onderzocht van twee applicaties voor het vak Engels in het basisonderwijs, en applicaties voor Duits en rekenen in het voortgezet onderwijs. Voor het vak Engels was een motivatievragenlijst beschikbaar, voor Duits en rekenen zijn bestaande instrumenten aangepast.

Vooralsnog geen effecten

Aan de invoering van tablets in het basis en voortgezet onderwijs liggen zowel onderwijskundige zoals differentiatiemogelijkheden per leerling en onmiddellijke terugkoppeling ten grondslag, maar er zijn ook pragmatische veelal logistieke motieven voor het gebruik van een tablet. Directeuren en leerkrachten verwachten vooralsnog geen effecten op schoolprestaties, maar wel een positief effect op de motivatie van leerlingen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK