Hoe komt de UvA in rustig vaarwater?

Nieuws | de redactie
13 april 2015 | “Benoem een vooraanstaande hoogleraar, met uitgebreide kennis van de UvA-structuren, tot interim-voorzitter.” Jaap Oosterwijk, betrokken UvA-student schreef een brief aan de Raad van Toezicht. Hij pleitte er onder andere voor dat Dymph van Den Boom aanblijft en Edgar du Perron komt. Hij krijgt vooralsnog zijn zin.

Hieronder leest u de brief van Jaap Oosterwijk aan de voorzitter van de RvT, Atzo Nicolaï en de overige leden Steven Lamberts, Gerard Mols en Lidwin van Velden.

“Geachte Raad van Toezicht,

Beste Atzo, Steven, Gerard en Lidwin,

In deze brief ga ik niet betogen dat u het College van Bestuur naar huis moet sturen. Dat hebben anderen reeds gedaan, en ik ga er van uit dat u de argumenten van deze docenten, onderzoekers en studenten op waarde weet te schatten.

Van groot belang is hoe u daarna omgaat met de situatie. Parachuteert u een nieuwe sterke vrouw of man die “orde op zaken” moet gaan stellen, dan gaat de academische gemeenschap onverminderd voort met protesteren. Bestendiging van de hiërarchische structuren gaat de UvA niet in rustiger vaarwater brengen. Alleen een hands-off interimbestuur, dat ruimte geeft aan de academische gemeenschap, en de ingestelde commissies ruim baan geeft kan de UvA door de huidige crisis loodsen. Dat is geen sinecure. Daarom doe ik u een aantal suggesties aan de hand:

1.  Benoem een vooraanstaande hoogleraar, met uitgebreide kennis van de UvA-structuren, tot interim-voorzitter. Bovendien zou deze persoon zich niet alleen in woord, maar ook in daad achter de democratiseringsbeweging geschaard moeten hebben om het vertrouwen van de academische gemeenschap te kunnen winnen.

Eén naam komt dan al ras naar voren: Edgar du Perron. De juridische wonderboy van de UvA heeft als decaan van de rechtenfaculteit direct vorm gegeven aan de discussie over een democratisch en gedecentraliseerd bestuur. Direct stuurde hij uitgebreide e-mails naar personeel en studenten, waarin hij niet alleen actief meedacht over het democratiseren van het bestuur, maar ook serieus inging op de voorstellen vanuit de faculteit. Hij is de geëigende persoon om als tijdelijk voorzitter de UvA naar een nieuwe fase te leiden.

2.  Vraag Dymph van den Boom om tijdelijk als rector magnificus aan te blijven. Als stugge en degelijke Brabantse is zij een conservatieve kracht binnen de UvA. Zij staat echter bekend als een bestuurder waar zaken mee te doen valt. Voor de continuïteit van het UvA-bestuur én als heimelijk voorstander van een verkozen rector magnificus kan zij tot aan het begin van het nieuwe bestuurlijke tijdperk aan de UvA zorgen voor een adequate vervulling van het ambt van rector, tot 8 januari 2016.

3.  Stel twee aanvullende leden aan die voortkomen uit de actiegroepen, mensen die het vertrouwen hebben van de bestaande medezeggenschap. Werken aan de nieuwe Universiteit van Amsterdam kan en mag niet gebeuren zonder invloed van de progressieve (actiegroepen) en conservatieve (bestaande medezeggenschap) elementen. We hebben mensen nodig waar zowel Jan Bergstra als Ewald Engelen zich senang bij voelen, in het op de winkel passende interim-bestuur van de Universiteit van Amsterdam.

Tot slot nog een andere suggestie. Als de commissies hun werk hebben gedaan, en wij op de aanstaande Dies Natalis gezamenlijk met een democratische bestuur de nieuwe Universiteit van Amsterdam inwijden, is het ook tijd voor iets anders. Dan is het ook tijd voor u als Raad van Toezicht om te reflecteren op uw rol in de huidige crisis en aan de minister, de UvA en de maatschappij. Maar dat is van later orde: uw eerste en dringendste taak is het aanstellen van een fris interim-bestuur dat is gecommitteerd aan het mogelijk maken van een UvA met nieuwe bestuurlijke verhoudingen.”

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK