Kwaliteit van Onderwijs 25 juni

Nieuws | de redactie
24 april 2015 | Niets heeft zo veel invloed op de kwaliteit van de samenleving van morgen als onderwijs. Op 25 juni vindt daarom in Nieuwegein een bijzonder en uitdagend congres over kwaliteit van onderwijs plaats. Dat congres begint nu al met essays en discussie.

U als deelnemer bepaalt het succes. Het falen of slagen van het congres hangt af van de kwaliteit van de gezamenlijke ontwerpen van de deelnemers. Daarom hebben we de belangrijkste partijen in het onderwijsveld gevraagd namen aan te dragen van docenten, beleidsmakers, politici en bestuurders die op basis van hun kennis, positie en ervaring in staat zijn verandering te realiseren, kritisch te reflecteren op het debat en/of de ervaringen van de werkvloer in te brengen. Wij vragen van de deelnemers geen financiële bijdrage, maar wel actieve deelname tijdens het congres. U kunt zich inschrijven via de website www.kwaliteitvanonderwijs.nl.

Programma

De ochtend van het congres is gericht op verdieping en aanscherping in themabijeenkomsten. Gedurende het middagprogramma richten we ons op het gezamenlijk ontwerpen van toekomsten zoals een curriculum en methoden. Ook stellen we gezamenlijk een manifest op. Naast deze ontwerpsessies vindt er in de middag een ideeënboulevard plaats.

09.00 uur             Ontvangst

09.30 uur             Inleiding

10.30 uur             Verdiepingssessies

                1. Stelsel

                2. Waarden

                3. School

                4. Curriculum

                5. Docent

                6. Arbeidsmarkt

                7. Kwaliteitszorg

12.30 uur             Lunch

13.30 uur             Ideeënboulevard en ontwerpsessies

                1. Ideeënboulevard

                2. Leren

                3. Curriculum, tools en methode

                4. Manifest

16.00 uur             Ontknoping

17.00 uur             Borrel

U vindt hier meer informatie over het programma.

Start met discussiëren

Inmiddels is een essaybundel tot stand gekomen – met bijdragen van wetenschappers en prominenten als Aleid Truijens, Frans de Vijlder en Gert Biesta – en is een digitale dialoog gestart. We hebben een ‘schaduwraad’ van dwarse denkers over onderwijs gevraagd kritisch te reflecteren op de inhoud van de essays. Ook u als deelnemer kunt partner zijn in de dialoog. Op www.kwaliteitvanonderwijs.nl kunt u de essays en de reacties daarop vinden.

Wees erbij en deel uw vernuft en inzet met anderen!


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK