Maastricht helpt Amsterdam hervormen

Nieuws | de redactie
20 april 2015 | De voormalige rector magnificus van de Universiteit Maastricht, Gerard Mols, krijgt een bijzondere taak bij het proces van hervorming van de HvA en UvA. Hij wordt de contactpersoon "tussen de academische gemeenschap en de Raden van Toezicht" op dit cruciale punt.

Mols is als rechtsgeleerde nog steeds verbonden aan de Maastrichtse universiteit. Als rector speelde hij een grote rol bij de versterking van de diversiteit en openheid van zijn instelling. Bij zijn afscheid in 2012  zei hij daarover onder meer: “Universiteiten zijn bij uitstek de plaatsen waar de vorming van jonge mensen tot wereldburger dient plaats te vinden. Veel globale ongemakken zoals extremisme, discriminatie, andere vormen van onverdraagzaamheid, gebrek aan gerechtigheid, om er maar eens een paar te noemen, zijn vaak te wijten aan onkunde, aan onwetendheid, aan gebrek aan kennis en vaardigheden.”

Waarden leren en aanscherpen

Nadrukkelijk vanuit deze gedachte heeft Mols aangestuurd op zo’n diverse studentenpopulatie. “Niet alleen divers naar nationaliteit maar vooral ook naar cultuur, godsdienst, politiek, gender, welvaart en eerder opgedane kennis en vaardigheden. Het leren omgaan met diversiteit in het verband van kleine onderwijsgroepen in een samenwerkende stimulerende leeromgeving is essentieel onderdeel van de academische vorming.”

“De universiteit is de plaats bij uitstek waar wereldburgers worden gevormd en waar belangrijke democratische waarden worden aangeleerd en aangescherpt. Ook dat is een wezenlijk onderdeel van de maatschappelijke betekenis van de universiteit. Ik heb de afgelopen jaren zeer tot mijn spijt niet steeds de indruk gehad dat deze wezenlijke onmisbare functies van de universiteit steeds door externe partijen, waar onder de overheid, op hun juiste waarde werden geschat. En ik zie nog niet dat dat in de nabije toekomst wezenlijk gaat veranderen.”

Ruimte gevend

Voor zijn huidige rol in de perikelen in Amsterdam lijkt Mols zeer geschikt. Bij zijn afscheid werd hij alom geprezen om de menselijke maat en toon waarmee hij lange jaren had weten te functioneren “Hij is innemend en ruimte gevend,” zei men van hoog tot laat binnen de UM.

Die actuele rol dankt hij aan zijn benoeming als lid van de Raad van Toezicht van de UvA in 2013, zeer snel naa zijn vertrek als rector in Maastricht. In de gezamenlijke verklaring van de toezichthouders van de HvA en UvA melden zij, dat zij na gesprekken met de meest betrokkenen Mols “hebben aangewezen als lid met bijzondere aandacht voor de hervormingsagenda” en in dat verband tevens “als contactpersoon tussen de academische gemeenschap en de Raden van Toezicht.” Decaan Du Perron zal als ’tijdelijk vicerector’ belast zijn met die agenda.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK