Meebewegen met de maatschappij

Nieuws | de redactie
14 april 2015 | Lerarenopleidingen moeten meer inspringen op nationale en mondiale trends in de maatschappij. Met die boodschap kondigde Jet Bussemaker onlangs haar Lero-tour aan. Windesheim neemt vast een voorschot op die tour met de start van twee nieuwe lerarenopleidingen.

Komend jaar start Windesheim met een Teachers College waarin Bildung centraal staat en een Teachers Tech College voor mensen met een verleden in de techniek of technologie. Projectleiders Karijn Helsloot en Tijmen Schipper vertellen hoe de opdracht waar Bussemaker de lerarenopleidingen voor stelt daarin verweven zijn. U leest hun verhaal hieronder.

 

“Minister van Onderwijs Jet Bussemaker heeft onlangs de lerarenopleidingen uitgedaagd mee te bewegen met de dynamiek van de sterk veranderende nationale en mondiale maatschappij. Onder de indruk van de Teachers Residence in Boston, roept zij de lerarenopleidingen in Nederland op om ruimte te creëren voor Bildung, voor second career teachers, voor learning communities en voor onderwijsvormen die mogelijk zijn geworden dankzij internet.

Bildung en technologie

Hogeschool Windesheim start in september dit jaar met twee lerarenopleidingen die elk op zijn eigen manier aan deze uitdaging beantwoorden: het Teachers College en het Teachers Tech College Oost-Nederland.

Het Teachers College is een combinatie van lerarenopleidingen basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Het start met een interdisciplinaire 1,5 jarige Bildungsfase waarin de studenten worden ondergedompeld in een scala aan thema’s, en waarin ze worden gestimuleerd hun interesses te vinden en hun meningen te verwoorden. Pas na deze 1,5 jaar gaat de student zich verdiepen in de vakrichting(en) waarvoor hij dan kiest.

Het Teachers Tech College daarentegen is bedoeld voor mensen die een verleden hebben in de techniek of de technologie. Hun kennis en ervaring willen zij gaan inzetten als docent, als second career teacher. Samen met het ROC van Twente en de partners vanuit het expertisecentrum TechYourFuture, creëert hogeschool Windesheim een technische learning community; een netwerk van samen leren en opleiden. Want om als docent techniek in te kunnen spelen op alle technologische veranderingen is nauwe samenwerking met het technische bedrijfsleven een noodzaak.

Het kleinschalige Teachers College start in Almere bij Windesheim Flevoland, en vormt eveneens een learning community: de tien scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Flevoland en Amsterdam die in het partnerschap zitten, praten mee over het curriculum en participeren actief in de verticale wisselwerking.

Iedereen doet mee

De leerlingen en leerkrachten in het po en vo, en de studenten en docenten binnen de educatieve opleidingen van Windesheim, zij doen allemaal mee en hebben een stem in het leer- en opleidingstraject. Bijvoorbeeld, de wekelijkse gastlezingen in de Nieuwe Bibliotheek die de kern vormen van de Bildungsfase, staan open voor een breed publiek.

Een lezing over zintuigelijke waarneming of over informeel leren, is niet alleen voor de eigen studenten van belang maar kan ook studenten van andere opleidingen direct raken, of de interesse wekken van buurtbewoners of van specifieke professionals. Het forumdebat dat op de lezing volgt stimuleert de verbinding tussen mensen met uiteenlopende disciplines. De opgedane kennis nemen de studenten van het Teachers College dezelfde week weer mee naar de po en vo scholen. Zo leren zij de brede thema’s direct te vertalen naar het niveau van de jongere doelgroepen.

Ruimte voor flexibel onderwijs

De internetrevolutie heeft de mogelijkheden tot, en de vraag naar gepersonaliseerd leren groter en groter gemaakt. Een traditionele manier van lesgeven waarbij de docent instrueert en de leerlingen als groep consumeren, is niet meer van deze tijd. In plaats van dichtgetimmerde curricula die het weekrooster vullen met lesuren en collegereeksen, krijgt de docent tijd en ruimte om overdracht en begeleiding op een flexibele manier in te vullen.

Het Teachers College en het Teachers Tech College zijn gebaseerd op onderwijsvormen waarbij de docent van rol wisselt, van instructeur en trainer naar coach en mentor, en weer terug. De student, van zijn kant, wordt gestimuleerd om zelf initiatief te nemen ten aanzien van zijn eigen leerproces, om zelf plannen te maken om (vak)inhoud, (vak)didactiek en pedagogiek te verbinden aan vraagstukken die uit het onderwijs en de maatschappij komen.

Mastering creativity is het motto dat het Teachers College tekent. Art based learning en world citizenship zijn rode lijnen door het programma. Creatief denken en doen staan centraal, en dit buiten de kaders om van de eigen relatief veilige omgeving. Dit betekent bijvoorbeeld dat de studenten documentaires gaan bekijken en analyseren, maar ook dat zij zelf de camera gaan bedienen en een film produceren.

Ondernemen en leven lang leren

En niet alleen de taalvaardigheid Engels wordt versterkt in het Teachers College, maar ook het inzicht in talen en culturen anders dan de direct bekende om ons heen. Immers, in de woorden van Bussemaker, de toekomstige leerkrachten moeten meer dan ooit zelfstandig inschattingen kunnen maken, en ‘hun rol kennen als waardendrager, toekomstmaker en voorbeeldfiguur’.

Het Teachers Tech College Oost-Nederland leidt professionals op die zich instellen op een life long learning. Bij de start van het programma stelt de student, in nauwe samenwerking met zijn begeleider, een individueel road map op. Hierin stippelt de student zijn opleidingstraject uit, waarin vakinhoud, (vak)didactiek en pedagogiek wordt verbonden met de beroepspraktijk.

Een ondernemende houding, waarbij de student regelmatig afstemt met, en actuele kennis opdoet bij technische bedrijven, is naast het werken aan teacher skills een vereiste om blijvend in te kunnen spelen op de veranderingen in de technische sector. Dit vraagt om studenten met een 8+ mentaliteit; studenten die zichzelf, hun collegae en leerlingen blijven uitdagen door middel van betekenisvol, praktijkgericht en inspirerend onderwijs.”

Karijn Helsloot is projectleider van het Teachers College en Tijmen Schipper is projectleider van het Teachers Tech College Oost-Nederland


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK