MKB versterken met hogescholen

Nieuws | de redactie
28 april 2015 | Om nieuwe kennis te verwerven en toe te passen voor innovaties moeten MKB en HBO elkaar nog veel intensiever opzoeken en leren kennen. De AWTI geeft in een advies concrete routes aan ter verdere verbetering. “Het gaat hier in Nederland ook de goede kant op, maar de hogescholen moeten echt nog verder in hun rol groeien.”

MKB-ondernemingen hebben nieuwe kennis nodig om te kunnen innoveren en groeien en dat terwijl hogescholen beter zicht moeten krijgen op de praktijk in de professies en het werkveld die steeds sneller verandert. Meer samenwerking is goed voor beide en kan een belangrijke impuls zijn voor regionale groei en werkgelegenheid. Dat schrijft de AWTI in zijn nieuwe advies ‘Mkb en hogescholen: partners voor innovatie’.

Onderzoek behoort tot de kerntaken van hogescholen en dat past goed bij de behoefte van ondernemingen in het MKB. Het is veelal kortdurend, multidisciplinair en praktisch. Uri Rosenthal, voorzitter van de AWTI, ziet daarbij een verbinding met de successen van hogescholen elders: “In Duitsland doen de Fachhochschulen al dertig jaar onderzoek en zijn ze uiterst relevant voor bedrijven; het gaat hier in Nederland ook de goede kant op, maar de hogescholen moeten echt nog verder in hun rol groeien en dat gaat niet vanzelf.”

Tweerichtingverkeer

Andersom wordt het MKB ook belangrijker voor hogescholen. Hogescholen leiden op voor een beroepspraktijk die steeds sneller verandert, mede als gevolg van nieuwe technologische ontwikkelingen. Kennisuitwisseling met het bedrijfsleven is noodzakelijk om het onderwijs actueel te houden en de aansluiting op de arbeidsmarkt te verbeteren. De rol van de Centres of Expertise wordt in het licht van de recente midterm review ‘Dynamiek onderweg’ daarbij nog eens onderstreept als zwaartepunt en prioriteit.

Thecla Bodewes, lid van de AWTI, is zelf ondernemer in het MKB en wqerkt onder meer samen met Saxion hogeschool. Zij zegt over dit advies: “Als mkb’er merk ik dat hogescholen een steeds belangrijkere kennispartner worden. Ik zie ook dat ze nog moeten wennen aan deze rol. Maar mkb’ers moeten ook zelf initiatief nemen en de hogescholen opzoeken om kennis te halen en te delen.”

Drie routes

Drie aanbevelingen biedt het advies om de samenwerking en kennisuitwisseling tussen HBO en bedrijven te verbeteren:

1] Ondernemingen moeten meer verantwoordelijkheid nemen om individueel of gezamenlijk hun kennisbehoefte te omschrijven. De AWTI stelt het kabinet daartoe o.a. voor om de IPC-regeling opnieuw breed in te voeren en om brancheorganisaties een sterkere rol te laten spelen.

2] Docenten bij hogescholen moeten meer tijd en ruimte hebben om flexibeler te kunnen samenwerken met ondernemingen. Het is essentieel dat hogescholen over voldoende middelen voor praktijkgericht onderzoek beschikken om dit te realiseren. Hogescholen moeten ook actiever betrokken zijn bij de bedrijven waar studenten stage lopen.

3] Hogescholen, universiteiten en onderzoeksorganisaties moeten onderling meer samenwerken ten behoeve van het mkb. Zet meer in op de Centres of Expertise als platform voor regionale samenwerking, maak een gezamenlijke databank (wie doet wat) en introduceer prikkels voor samenwerking.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK