Pabo aan de maat

Nieuws | de redactie
20 april 2015 | De Pabo’s hebben een krachtige kwaliteitsslag gemaakt. De accreditatie van de 24 opleidingen in het HBO levert een markante uitslag op: 17 ‘voldoende’ en 7 ‘goed’. Het docentenniveau is sterk verbeterd, maar ‘mannen voor de klas’ blijft problematisch.

De lerarenopleiding voor het basisonderwijs wordt door de visitatiepanels en accreditatie-besluiten van de NVAO met waardering beoordeeld. In 2016-17 komt er bovendien een systeembrede analyse op grond van verder strekkende verkenningen door de Inspectie en het accreditatieorgaan. De actuele accreditatie laat zien dat de opleidingen op belangrijke punten hun zaken beduidend meer op orde hebben dan vaak hun lot in de beeldvorming is.

Fors verbeterd

Het niveau van de Pabo-docenten is fors verbeterd. Een toenemend deel van de staf doceert op tenminste masterniveau. Er is ook nadrukkelijker dan vroeger een verbinding tussen (praktijk)onderzoek en het onderwijs dat de nieuwe leraren voor de basisschool vormt. De intensiteit daarvan en de verbinding met onderzoek binnen de scholen kunnen wel verder versterkt worden, blijkt uit de rapportages. Ook voor de voortgaande bloei van de academische Pabo’s is dit van wezenlijk belang.

De instroom in de Pabo’s is kwalitatief sterker geworden. Het aantal vwo’ers stijgt, terwijl ook meer havisten instromen. De instroom uit het MBO gaat daarentegen omlaag. Nog niet lukt het veel meer mannen naar de opleiding te trekken. De professie krijgt hierdoor een niet erg evenwichtig geheel van talenten en benaderingen in de school.

“Er is veel in beweging gezet om de kwaliteit van de pabo’s te versterken en zij hebben actief gereageerd op de maatschappelijke bezorgdheid over de kwaliteit van de lerarenopleidingen. Ook de interne kwaliteitszorg en de kwaliteit van het personeel(sbeleid) laten verbetering zien,” zegt NVAO-voorman Anne Flierman. “De stijgende lijn in de kwaliteit van de opleidingen zet zich aantoonbaar door. De NVAO kijkt met vertrouwen naar de ontwikkelingen binnen de pabo’s. Het is vooral belangrijk dat de forse stappen vooruit vertaald worden in vertrouwen in en zelfvertrouwen bij de leerkracht. Dat stimuleert en leidt tot verdere kwaliteitsverbetering.”

Nog veel werk

De uitvoering van het project ’10 voor de leraar’ met kennisbases en hun toetsing zou wel met meer dynamiek kunnen. De NVAO merkt een begin van optimisme, maar het tot nu toe feitelijk gerealiseerde laat ook zien “dat er nog veel werk verzet moeten worden,” noteren achterliggende analyses bij de accreditatie-rapportages. De opleidingen zouden hun voortgang in inhoudelijke kwaliteit ook niet moeten toespitsen of beperken tot die kennisbases, maar “uitdrukkelijk zichtbaar moeten maken wat daarnaast aan kennisinhouden aangehouden wordt.”

De uitkomsten van de beoordelingen en validering door de expertpanels geven aan, dat 17 Pabo’s naar behoren functioneren  wat betreft de kwaliteit van het onderwijs en de borging daarvan. Zeven opleidingen slagen erin beduidend meer te realiseren en krijgen het predicaat ‘goed’ van de NVAO. Een nadere analyse daarvan leest u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK