Pyrrusoverwinning

Nieuws | de redactie
14 april 2015 | De Tweede Kamer heeft een uitgeklede motie van D66 en PvdA over SURF aangenomen. De onzekerheid over de eventuele investeringen in de Nederlandse kennisinfrastructuur ligt nu weer bij het kabinet. De regering is namelijk verzocht een oplossing te zoeken voor de onderfinanciering van SURF.

Paul van Meenen (D66) en Mei Li Vos (PvdA) hebben twee weken geleden een motie ingediend waarin ze de regering opriepen om de resterende €8 miljoen die eerder toegezegd was te investeren in SURF. Dit bedrag is onder andere nodig om de nationale Super Computer in Amsterdam te vervangen. Nederland dreigt uit de groep naties te vallen die een beroep kunnen doen op de allerkrachtigste rekencapaciteiten, als ons land op dit punt gaat achterop hangen.

De indieners van die motie verzochten toen de regering, “ervoor zorg te dragen dat de missende 8 miljoen euro structureel aan de financiering van SURF wordt toegevoegd, plus incidenteel een in overleg met SURF vast te stellen bedrag, om de achterlopende investeringen te compenseren, hiervoor ruimte te zoeken op de begroting en de Kamer hierover voor de Voorjaarsnota te informeren.”

Iets te kort door de bocht

Deze motie werd in de Kamer door Sander Dekker. “In de motie wordt wel aangegeven dat er ergens geld vandaan gehaald moet worden om in SURF te voorzien, maar er wordt niet aangegeven waar dat dan vandaan moet komen. Wij hechten allemaal belang aan SURF. De minister en ik doen dat vanuit OCW. OCW heeft ook een forse financiële bijdrage geleverd. Ik weet ook dat EZ dit belangrijk vindt, maar deze motie is wel iets te kort door de bocht.”

Dekker voegde daar ook nog aan toe dat hij ondanks deze afwijzing zich wel zou inzetten voor SURF “Wij bekijken nog steeds met OCW en met EZ hoe wij ervoor kunnen zorgen dat er ook in de toekomst een goede ICT-infrastructuur blijft staan.”

De aanvankelijke motie werd vorige week tijdens de stemmingen aangehoudenen werd tussen de bedrijven door ineens aangepast. Het dictum luidt nu als volgt: “roept de regering op te bezien of er ruimte is op de begroting om de financiering van SURF uit te breiden en achterlopende investeringen in te halen en de Kamer hierover voor de Voorjaarsnota te informeren.” Deze motie werd door heel de Kamer gesteund, behalve door Dekkers eigen VVD en de PVV. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK