Samen in onderzoek naar oliewinning

Nieuws | de redactie
16 april 2015 | Stichting FOM gaat samen met NWO-sector Chemische Wetenschap een industrieel partnerschap aan met BP om onderzoek te doen naar fysisch-chemische processen tijdens oliewinning uit zandsteen.

Het uiteindelijke doel van het (Chemical) Industrial Partnership Programme (CH)IPP is een hoger rendement van oliewinning. De komende vijf jaar werkt een team onder leiding van prof.dr. Frieder Mugele aan dit onderzoek, met een budget van ruim 3 miljoen euro.

De onderzoekers zullen zowel experimentele als theoretische technieken toepassen op een reeks goed gedefinieerde modelsystemen. Daarnaast zullen zij een microchip ontwikkelen om het rendement van oliewinning op kleine schaal te monitoren. 

Grens van fysica en chemie

Oliewinning is een complex proces dat afhankelijk is van fysische en chemische fenomenen op verschillende schalen en onderzoek naar oliewinning beslaat zowel de fysica als de chemie. Om deze reden hebben FOM en NWO-CW samenwerking gezocht en is een uniek multidisciplinair onderzoek tot stand gekomen: een mix van een Industrial Partnership Programme (IPP) van FOM en een Chemical Industrial Partnership Programme (CHIPP) van NWO-CW.

Dit (CH)IPP is een voortzetting en uitbreiding van een eerdere succesvolle samenwerking tussen de groep van Frieder Mugele en BP. Het consortium bestaat uit teams van de Universiteit Twente (Frieder Mugele, Martien Cohen Stuart, Michel Duits, Dirk van den Ende, Igor Siretanu en Cees Otto), FOM-instituut AMOLF (Huib Bakker), de Universiteit Utrecht (René van Roij) en de Radboud Universiteit (Elias Vlieg). Zij zullen eveneens samenwerken met de University of California (Miquel Salmeron). In totaal zal het programma plaats bieden aan een tenure tracker, zes promovendi en twee postdocs. 

Topsector Chemie

Het onderzoek sluit aan bij de Topsector Chemie en bij het NWO-CW Fonds Nieuwe Chemische Innovaties (NCI). Met dit fonds draagt NWO bij aan de Topsector Chemie via het financieren van publiek-private samenwerkingsprojecten in de chemie. Voor dit programma is een zogenaamde TKI-toeslag aangevraagd, die onderdeel is van de programmabegroting.

Het ministerie van Economische Zaken stimuleert samenwerking van bedrijven met kennisinstellingen zoals universiteiten, NWO, FOM, STW, TNO en ECN door het toekennen van TKI-toeslag. Deze bedraagt 25 procent over de in-cash private bijdragen en een kleinere toeslag over in-kind bijdragen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK