VSNU staat alleen

Nieuws | de redactie
9 april 2015 | De universiteiten keren zich tegen een deel van een advies over het nieuwe accreditatiestelsel. VSNU wil dat alle universiteiten die dat willen, kunnen experimenteren met de afschaffing van opleidingsaccreditaties. Minister Bussemaker twijfelt hoe hier mee om te gaan.

1 januari 2017 loopt het huidige accreditatiestelsel af. Om de minister te adviseren over de gewenste ontwikkelingen in het accreditatiestelsel nà 1 januari 2017, heeft Bussemaker vorig jaar de stuurgroep accreditatiestelsel 3.0 ingesteld bestaande uit vertegenwoordigers van studentenorganisaties, de Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, OCW, inspectie en NVAO.

Sterke en zwakke punten

Opdracht was om het huidige accreditatiestelsel, daterend uit 2011, tegen het licht te houden en op basis daarvan aanbevelingen te doen voor het accreditatiestelsel voor de periode 2017- 2023. Op basis van diverse evaluaties, een veldverkenning en gesprekken met studenten, docenten, hogescholen, universiteiten, visitatiebureaus en andere betrokken partijen, heeft de stuurgroep sterke en zwakkere punten van het stelsel in kaart gebracht.

De keuze voor een combinatie van instellingstoets kwaliteitszorg en een beperkte opleidingsbeoordeling of alleen een uitgebreide opleidingsbeoordeling blijft weliswaar bestaan, maar in een vorm die meer recht doet aan het eigenaarschap van de professional en aan het principe om verdiend vertrouwen beter te belonen. De ervaren baten en lasten worden op deze wijze zowel bij de uitgebreide als de beperkte opleidingsbeoordeling beter in balans gebracht.

Beperkte pilot

Daarom wordt voorgesteld om in een beperkte pilot ervaring op te doen met instellingsaccreditatie.  Met zo’n pilot kan worden beproefd of dit een geschikt instrument is om de eigen verantwoordelijkheid van een instelling om haar kwaliteitszorg op orde te hebben, te vergroten. Met mogelijk een positief effect op het gevoel van eigenaarschap als gevolg, bij zowel docenten als bestuurders.

Inmiddels heeft over het advies van de stuurgroep een eerste, verkennende, bespreking plaatsgevonden tussen het bestuur van de Vereniging Hogescholen en de minister. Daarin bleek dat er feitelijk één belangrijk discussiepunt resteert: de minister beraadt zich duidelijk nog op het onderdeel van het advies van de stuurgroep dat betrekking heeft op het starten van een beperkte pilot met instellingsaccreditatie.

VSNU neemt afstand

Van dit deel van het advies van de stuurgroep heeft de VSNU afstand genomen. De VSNU wil dat àlle universiteiten die dat willen, aan een pilot met instellingsaccreditatie kunnen deelnemen. De Vereniging Hogescholen heeft daar tegen ingebracht dat een naar omvang onbeperkte pilot eigenlijk geen pilot is, maar een optie naast andere opties (zoals de bestaande keuze om al dan niet deel te nemen aan de Instellingstoets Kwaliteitszorg).

Voorts zou daarmee feitelijk een verschillend accreditatiestelsel worden geïntroduceerd voor hbo en wo. In deze analyse staat de Vereniging niet alleen; met uitzondering van de VSNU redeneerden de overige deelnemers binnen de stuurgroep min of meer langs deze zelfde lijn. De minister zal naar verwachting nog voor de zomer haar definitieve reactie op het advies naar de Tweede Kamer sturen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK