Werkdruk als regeldruk op school

Nieuws | de redactie
9 april 2015 | Verander het onderwijs niet te snel, creëer rust en zorg voor transparantie. Dat zijn de adviezen van een commissie van de Hanzehogeschool, waar men met 30 ambtenaren van OCW samen onderzoek in de beroepspraktijk deed naar regel- en werkdruk in verschillende sectoren in het onderwijs.

Eind 2014 hebben deze ambtenaren uit de Hoftoren in Den Haag en periode van ongeveer een week meegelopen met een leraar in verschillende scholen en sectoren. De OCW-medewerkers hebben meegedraaid in de lessen en vele gesprekken gevoerd. Hierdoor kregen zij een goed inzicht in de dagelijkse beslommeringen van de onderwijspraktijk en de uitdagingen waar leraren in de klas en in de schoolorganisatie voor staan.

Aan het eind van hun meeloopweek hebben de ambtenaren en leraren in koppels eindgesprekken gevoerd over specifieke thema’s die gedurende de gezamenlijke ervaringen opvielen. Deze eindgesprekken zijn opgenomen en nader uitgewerkt. Vervolgens zijn ze door een onderzoeksteam van de Hanzehogeschool Groningen geanalyseerd aan de hand van een discoursanalyse, waarin is nagegaan hoe leraren zelf regeldruk ervaren en hoe zij daarover vervolgens spreken.

Het onderzoeksteam concludeert dat de termen ‘regeldruk’ en ‘werkdruk’ door elkaar gebruikt worden door docenten. Werkdruk blijkt een gevoelig onderwerp en docenten geven nauwelijks expliciet aan dat zij werkdruk ervaren, terwijl dit wel uit de gesprekken blijkt. Werkdruk ontstaat door een continue stroom van veranderingen en daarover gevraagde verantwoording en administratie. Deze wordt als ‘extra’ ervaren dat afleidt van de kerntaak van de docent: lesgeven.

Kritiek op management

Daarnaast geven docenten aan vaak niet te weten waarom bepaalde regels in het leven zijn geroepen. Ze spreken in het algemeen vrij negatief over de stroom aan veranderingen in het onderwijs en blijken een kritische houding ten opzichte van het management te hebben.

Uit het onderzoek vloeien aanbevelingen op verschillende niveaus voort. Deze werken door in en sluiten aan bij actiepunten in de Regeldrukagenda Onderwijs 2014-2017. In het bijzonder bij aanbevelingen aan het management om de docent als vakman en vakvrouw te benaderen en vertrouwen uit te spreken. Tevens is het wezenlijk te zorgen voor meer duidelijkheid en transparantie rondom regelgeving en om een meer ‘bottom-up’ benadering in te bouwen in de organisatiestructuur.

Leraren als klankbord

Aanbevelingen aan OCW betreffen het creëren van meer rust door veranderingen niet te snel achter elkaar door te voeren en het zorgen voor meer duidelijkheid en transparantie rondom regelgeving. Aan docenten zelf wordt aanbevolen specifiek en concreet te zijn in kritiek richting het management.

In reactie op deze uitkomsten reageren de bewindslieden, dat “de aanbevelingen uit het onderzoek worden meegenomen bij de verdere implementatie van de Regeldrukagenda en zullen daarvoor in de sectorale werkgroepen worden besproken. De leraren willen we blijvend als klankbord inzetten om over dit onderwerp mee te denken en praten. Zo hopen we vanuit de leraren een dialoog op gang te brengen over de ruimte die scholen hebben om goed onderwijs te geven. Dat biedt OCW gelijk ook de mogelijkheid om meer duidelijkheid en transparantie rondom regelgeving te creëren.” 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK