Baele interim bij Leids HBO

Nieuws | de redactie
6 mei 2015 | Kristel Baele wordt interim-voorzitter van de Hogeschool Leiden. Zij nam in 2014 afscheid als collegelid van de HAN. Met deze benoeming het bestuur van de Hogeschool Leiden weer compleet, nadat vorig jaar zomer Paul van Maanen als nieuwe voorman vertrok naar de ROC Midden Nederland.

In 2008 werd Kristel Baele lid, tevens vicevoorzitter, van het College van Bestuur van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Haar bestuurlijke portefeuilles omvatten deeltijdonderwijs en masterprogramma’s, praktijkgericht onderzoek en kennisvalorisatie, contractactiviteiten, financiën, HR, en internationalisering.

Dat de HAN in die periode door de Review Commissie HO als excellent werd bestempeld voor haar profilering en zwaartepunten aanpak bleef niet onopgemerkt. Gedurende haar bestuursperiode was Baele initiatiefnemer en voorzitter van een aantal regionale projecten en innovatienetwerken en lid van de strategische bestuurscommissies Onderzoek en Internationalisering van de Vereniging Hogescholen.

Een opvallend proces

Bij haar afscheid in 2014 gaf de Vlaamse Kristel Baele een interview aan ScienceGuide. Zij benadrukte over de reputatie van het HBO onder meer dit “Het afkraken van onze reputatie als HBO heeft wel wat met ons gedaan… Tegelijk is ons zelfreinigend vermogen ook bewezen. We hebben het kwaliteitsbesef zelf op de agenda gekregen en in de eigen kring, in autonomie aangepakt.”

“Opmerkelijk is, dat er tevens een verschuiving gaande is in het machtsevenwicht binnen hoger onderwijs. De regionale omgeving en Europa worden duidelijk belangrijker. De organisatie en beleidsvorming zijn alleen wel nationaal bepaald en gestuurd, ook financieel. Degene van wie het gewicht afneemt, doet echter de sturing en de bureaucratie toenemen. Dat is een opvallend proces.”

“Je kunt modellen uit de universiteiten hier niet eventjes door vertalen, je zult onder andere met lectoren, partners in je omgeving, bedrijven, de regio dat eigene moeten ontwikkelen. Daarbij past de opwaardering van onze docenten, want lectoren kunnen niet in hun eentje, of met kleine staf, hier voldoende massa aan geven. Ik wilde in de HAN naar 72% masters en 8 % PhD’s onder de docenten. Zoiets krijgt niet meteen overal een enthousiast onthaal… Nu zijn velen blij dat ze kansen zijn gaan krijgen om als docent én onderzoeker met HBO-profiel zich als professional te ontwikkelen.”

Ook is Baele lid van de Onderwijsraad, waar zij onder andere werkt aan een verkenning over de kwaliteit van het hoger onderwijs. Dat document zou dit voorjaar verschijnen. 

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK