Business schools en NVAO vinden elkaar

Nieuws | de redactie
26 mei 2015 | De NVAO heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met AACSB, de oudste branche- en accreditatieorganisatie voor business schools wereldwijd. Deze samenwerking gaat de accreditatie van beroeps- en branche-eisen stroomlijnen met accreditaties van de NVAO.

De samenwerking tussen beide organisaties betekent voor de Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijsinstellingen een stroomlijning van het accreditatieproces, leidend tot meer efficiëntie en een daadwerkelijke vermindering van de lastendruk in het hoger onderwijs.

Alle visitatieprocessen en procedures die nodig zijn voor zowel de AACSB- als de NVAO-accreditatie kunnen nu in een keer worden verricht.  Deze zomer zal de NVAO een soortgelijke samenwerkingsovereenkomst tekenen met het Europees georiënteerde management development network EFMD. De NVAO-accreditatie biedt hernieuwde toegang tot het onderwijsstelsel in Nederland en in Vlaanderen.

Grote klus

NVAO-bestuurslid Paul Zevenbergen: “We hebben graag het initiatief genomen om met beide organisaties om de tafel te gaan zitten. Het is voor business schools en economische opleidingen nu een grote klus met veel dubbelingen om niet alleen onze accreditatie te verkrijgen, maar ook die van de beroepsorganisaties AACSB en EFMD. De NVAO neemt de specifieke vakeisen en de beroeps- of branche-eisen mee in haar algemene kaders. Door dit nu in een agreement vast te leggen, kunnen we de accreditaties daadwerkelijk inhoudelijk ineenvlechten, terwijl de verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen ongewijzigd blijven. Dat is simpeler, én we leggen de lat niet lager.”

“Al bijna honderd jaar is AACSB sterk betrokken bij het verbeteren van de kwaliteit van business education. Vandaag is bijna een kwart van de meer dan 1.450 scholen die wij ondersteunen, gevestigd in Europa, waarbij meer dan tien procent is geaccrediteerd”, zegt Tim Mescon, AACSB senior vice president en chief officer voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

“De ondertekening van de overeenkomst met de NVAO maakt het voor AACSB mogelijk om samen te werken met de accreditatieorganisatie voor Nederland en Vlaanderen, gebruik te maken van het beste van beide organisatieprocessen en verzekerd te zijn van de hoogste kwaliteit op het gebied van business education.”

Erg verheugd

In Nederland hebben ten minste 14 instellingen en een veelvoud van opleidingen baat bij de samenwerkingsafspraken tussen de NVAO, AACSB en EFMD. In Vlaanderen komen drie instellingen voor de afspraken in aanmerking.

Prof. dr. Han van Dissel, decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UvA, is in zijn rol van voorzitter van het landelijke disciplineoverleg Economie en Bedrijfswetenschappen, actief betrokken geweest bij de totstandkoming van de overeenkomst met de AACSB. “Mijn collega-decanen en ik zijn erg verheugd over de afspraken en hebben deze eerste internationale overeenkomsten dan ook zeer ondersteund”, licht hij toe.

Scheelt tijd en geld

“Voor de UvA betekent het dat we nu 20 opleidingen aan onze economie- en bedrijfskundefaculteit tegelijkertijd kunnen laten (her)accrediteren voor de aanstaande visitatieronde van AACSB en de NVAO. De accreditaties hadden anders allemaal twee keer moeten plaatsvinden. Dit scheelt ons enorm veel werk en dus tijd en geld. Dat zal ten goede komen aan hetgeen waar het allemaal om draait: onderwijs en onderzoek.”

De samenwerkingsovereenkomsten zijn belangrijk voor de internationalisering van het hoger onderwijs en lopen voor op de afspraken die de ministers van Onderwijs recent in Yerevan hebben gemaakt in het kader van het Europese Bolognaproces. Andere internationale samenwerkingsafspraken zijn bijvoorbeeld mogelijk voor beroepen als tandarts, architect, accountant, dierenarts en nurse practitioner.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK