D66 strijkt de vlag

Nieuws | de redactie
22 mei 2015 | Het Kamerdebat over het Maagdenhuis heeft het hoger onderwijs meer schade toegebracht dan de luid beschimpte bezetters het al even luid beschimpte vastgoed van de UvA. De meeste fracties putten zich uit in niet terzake doende details en D66 moest zelfs diep door het stof door de Godwin der Godwins.

Het debat zou gaan over rendementsdenken en de Geesteswetenschappen. Het ging uiteindelijk over vergoedingsvoorschriften vanuit Den Haag aan instellingen ten behoeve van leden van opleidingscommissies – dit in het kader van minder regels, bemoeizucht en bestuurlijke drukte – alsmede het opleggen vanuit de Tweede Kamer van onderwerpen aan de Wetenschapsagenda – die primair juist met het veld en de samenleving tot stand gebracht zou worden – en het vanuit de Kamer aan OCW opleggen dat de minister de UvA moet dwingen aangifte te doen – dit in het kader van respectering van de Grondwet en in het bijzonder artikel 23 daarvan.

Gedwongen open houden

Niet aan de orde kwamen de recente kritische accreditatie-analyses vanuit de NVAO over de Geesteswetenschappen. Wel of het Regieorgaan doorzettingsmacht zou hebben, waarbij men zich niet afvroeg waarom die orgaan nu juist ‘regie’ in zijn taak en naam heeft. Ook wilden fracties OCW dwingen opleidingen die te klein zijn om te overleven separaat in stand te houden via aparte bekostiging. Blijkbaar is dan de kwaliteitsborging opgeschort als basis van publieke bekostiging. Dit precedent smaakt naar meer, bijvoorbeeld in het basisonderwijs in krimpgebieden.

Evenmin kwam aan de orde wat rendement eigenlijk is. Alleen Pieter Duisenberg had nog de liberale tegenwoordigheid van geest te verwijzen naar het rapport-Veerman als de basis van het huidige HO-beleid en de strategische visie daaronder. Maar verder was ook de VVD’er primair bezig met het verbaal geselen van de bezetters en ruitjesintikkers van Bunge en Maagdenhuis.

Vlag en wimpel

De twee nestrores uit de onderwijspraktijk in de Tweede Kamer, Harm Beertema en Paul van Meenen, hadden zich duidelijk voorgenomen te bewijzen dat vele jaren ervaring en krijt op het jasje allerminst een benchmark van wijsheid en reflectie zijn. Zij slaagden in die opzet met vlag en wimpel.

Beertema kende geen maat meer in het verfoeien en denigreren van de studenten die bezettingen hadden uitgevoerd. Het viel nog mee dat hij ze geen crypto-ISIS noemde. Zij waren in welk geval wel ‘criminelen’ en ‘asociale uitkeringstrekkers’ en de Kamerleden die met hun gedachten sympathiseerden waren ‘wetsaanranders’. Na deze verbale diarree wist Van Meenen hem toch nog te overtreffen en daarmee zelfs massale compassie voor de oud-MBO-docent op te roepen.

Koekje van eigen deeg

De linksliberaal stelde de PVV’er verantwoordelijk voor hakenkruisvlaggen die bij een demonstratie op het Plein voor het parlement waren rondgedragen en gewapperd. Wat dit met rendement of Geesteswetenschappen van doen had, werd niet helder. Beertema was geschokt en noemde het “een schandelijke aantijging”. Dat was dit koekje van eigen deeg vanuit D66 ook wel. Er waren nimmer nazibanieren of iets dergelijks bij een PVV-demo rondgedragen. Wel was het extreemrechtse vaandel, de Prinsenvlag, prominent in beeld geweest op het Malieveld en niet op de terrassen van ‘de Eeuwige Jachtvelden’, ‘de Haagsche Kluis’ of ‘Plein XIX’.

Na enige rumoer moest Van Meenen erkennen dat hij volledig fout zat. De Kamervoorzitter schorste de vergadering enkele minuten nadat de D66’er zijn excuses had gemaakt aan de PVV’er. Diep door het stof moest hij en kon niets anders doen dan de witte vlag hijsen…..

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK