Een grote troef voor de toekomst

Nieuws | de redactie
27 mei 2015 | “Niemand twijfelt eraan dat investeren in menselijk kapitaal een goede strategie is om de maatschappelijke ontwikkeling te versterken,” schrijft prof. Filip Dochy in een essay voor ‘Kwaliteit van Onderwijs’. “Opleiden tot geëngageerde individuen leek de voorbije decennia te ambitieus.”

De hoogleraar Onderwijskunde en Corporate Training aan de Katholieke Universiteit Leuven en hoogleraar Onderwijsinnovatie en IT aan de Universiteit van Maastricht stelt zich in zijn bijdrage voor het debat op weg naar het congres op 25 juni de vraag hoe de eisen “van het opleiden tot zelfverantwoordelijke en geëngageerde individuen die te allen tijde een kritische houding kunnen aannemen, reflectievaardigheden kunnen hanteren en effectief, doordacht en efficiënt probleemoplossend te werk gaan”, gerealiseerd kunnen worden door een duidelijke visie en accenten op kernaspecten van onderwijs.

Reductie tot de kern?

“Als men onderwijs zou reduceren tot de kern der zaken die impact hebben op de leerlingen en hun leren stimuleert, hoe zou de leeromgevingen waarin de leerkracht van morgen moet werken er dan uitzien? Welke kenmerken zouden dan primordiaal aanwezig moeten zijn die de leerkracht van een sterk instrumentarium voorzien om die eisen te realiseren?”

In zijn bijdrage doet hij een poging een model te schetsen voor dat toekomstig onderwijs, uitgaande van de huidige know-how over wat impact heeft als we echt willen leren enerzijds en de contextfactoren die nodig zijn om dat te kunnen realiseren. En hoe de leerkracht zelf in de toekomst met de HILL – leeromgeving (High Impact Learning that Lasts) moet omgaan.

“Het ‘High impact learning’ model wordt toegelicht aan de hand van de 7 bouwstenen. Leerprocessen kunnen best vertrekken van een ervaren hiaat of probleem zodat er een ‘sense of urgency’ (1) ontstaat of aanwezig is. Een mate van learner control en zelfmanagement (2) garandeert daarnaast een blijvende motivatie om te leren. Door een gedreven coaching van een expert en collaboratie met studiegenoten (3) worden gaandeweg zowel op formele wijze (door instructie) maar ook op informele wijze (door interactie) (4) en door zelf actie te ondernemen als door delen van informatie (5) kennis, vaardigheden en houdingen verworven. Binnen een dergelijke sterk hybride leeromgeving (6)wordt synchroon en asynchroon met een grote diversiteit van bronnen gewerkt en kan continue feedback en een veelzijdig assessment (7) een grote troef zijn voor de toekomst.”

Nieuw klimaat van minder toezicht

Ook beziet Dochy de “nodige contextfactoren zoals een ander toezicht, minder controle, de professionaliteit van leerkrachten en de school als lerende organisatie toegelicht. High impact learning kan enkel optreden in een nieuw klimaat van minder toezicht en controle, waarbij de leerkracht een hogere professionaliteit nastreeft door sterker teamwerk in een lerende organisatie en een sterk dynamische onderwijsaanpak: de leerkrachten herontwerpen voortdurend hun onderwijs, leren continu van collega’s en delen onophoudend hun know-how.”

“Dat betekent dat we minimaal drie aspecten anders moeten vormgeven: 1. de rol van de docent als echte professional – continu ontwerper/ingenieur van het eigen onderwijs; 2. een onderwijsinstelling die moet functioneren als een lerende organisatie; 3. een dalend toezicht van overheden en inspectie en dus een sterk stijgende autonomie van instellingen en docenten.”

“Een grotere autonomie, een meer specifieke profilering van opleidingen, sterkere motivatie, creativiteit en professionaliteit van leerkrachten, sterker werk in teams, communities en lerende organisaties en een grotere impact van leerprocessen kunnen leiden tot een aangenamer en gerichter onderwijs voor alle partijen.”

Filip Dochy is hoogleraar Onderwijskunde en Corporate Training aan de Katholieke Universiteit Leuven en hoogleraar Onderwijsinnovatie en IT aan de Universiteit van Maastricht. Tevens is Filip Dochy president van European Association for Practitioner Research on Improving Learning in Education and Professional Practice. U leest zijn complete essay hier 

U kunt zich gratis inschrijven voor het congres. Doe dat hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK