Gamechanger voor kwaliteit

Nieuws | de redactie
27 mei 2015 | “Het is voor het eerst dat we dit doen.” De AACSB tekent als eerste wereldwijde accreditatieorganisatie samenwerking met de NVAO. “Lasten van de uitvoering van borging gaan daarmee omlaag en de kennisdeling door instellingen gaat tegelijkertijd omhoog,” zegt CEO Tom Robinson.

AACSB accrediteert ‘business schools’ over heel de wereld en heeft zijn hoofdkwartier in Tampa, in Florida. Hun nieuwe centrum is in Amsterdam gevestigd en van hieruit gaat men Europa, Azië en het Midden-Oosten ondersteunen. Bijna 1400 HO-instellingen zijn aangesloten, waarvan bijna 350 in Europa. Van hen zijn 103 volledig geaccrediteerd volgens de normen die men vanuit de USA sinds 100 jaar heeft ontwikkeld.

Win-win

Bij het vaststellen van de lange termijn strategie werd door de Europese Adviesraad van AACSB recent bezien met welke nationale accreditatieorganisaties samenwerking gezocht zou kunnen worden om de last op instellingen te verlichten. Bij wie zou win-win mogelijk zijn en waar het beste?

“Het was de NVAO die de stap zette als eerste, ere wie ere toekomt,” zegt President en CEO Tom Robinson. “Zij zijn hiermee de pionier in Europa  en dat is een ‘gamechanger’ in borging van kwaliteit. Kern is dat wij samen zijn gaan kijken hoe we de accreditatielasten voor opleidingen kunnen verminderen.”

De uitkomsten waren zo productief, dat een overeenkomst van beide organisaties nu mogelijk is geworden. AACSB ging akkoord met nieuwe elementen in zijn proces van kwaliteitszorg, zodat hun borging op die vanuit de NVAO-opzet afgestemd kan worden. “Zij vroegen bijstellingen aan onze kant en die hebben we opgenomen. Onder meer dat in de visiterende panels studenten gingen meedoen. Dat was bij ons geen gebruik en we zien nu dat dit een geweldige extra is. Hun input verrijkt de vragen en analyses van panels enorm.”

Lessen voor inflexibele USA

De samenwerking met de NVAO leidt reeds nu tot nieuwe ontwikkelingen, noteert Robinsson. “We zijn inmiddels met twee landen in het Midden-Oosten en enkele in Azië bezig om vergelijkbare overeenkomsten te sluiten. Het proces van afstemming met bijvoorbeeld de NVAO leert ons ook veel voor de accreditaties binnen de USA. De aanpak daarvan is vaak erg inflexibel.”

Dat voor de NVAO en Nederland werd gekozen, is geen toeval benadrukt de leiding van AACSB. “25% van onze leden zitten in Europa en haar buren. Om hen actief te bedienen is vestiging bij u de beste keuze gebleken. De NVAO is een hoogwaardige partner die in meerdere landen en de EU opereert. Amsterdam bleek de ideale plek van ons: transport is zeer goed, hoge kwaliteit HRM, talenbeheersing, vlot voor de opstart van nieuwe bedrijven en gelegen binnen de Eurozone.” 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK