Label voor ondernemend opleiden

Nieuws | de redactie
12 mei 2015 | De Hanzehogeschool en VNO-NCW in het noorden van Nederland gaan samenwerken aan het bevorderen van ondernemerschap bij studenten. Een nieuw ontwikkeld kwaliteitslabel Ondernemen, onderscheidt opleidingen die zich extra op dit punt profileren.

Het startschot voor het HG/VNO-NCW Noord kwaliteitslabel Ondernemen wordt vanmiddag gegeven in De Nieuwe Kolk te Assen, bij gelegenheid van de Algemene Ledenvergadering van VNO-NCW Noord, in aanwezigheid van onder meer VNO-NCW voorzitter Hans de Boer en Marian van Os, vice-voorzitter van de Hanzehogeschool Groningen.

Focus op kwaliteit

Hans de Boer prikkelde onlangs nog het HBO door tegen de teneur in te stellen dat prestatieafspraken wel degelijk zijn wat het bedrijfsleven van het hoger onderwijs verlangt. “Hoger onderwijsinstellingen worden nog steeds voornamelijk op studentenaantallen bekostigd met als negatief gevolg dat de concurrentie tussen instellingen draait om het zoveel mogelijk studenten binnenhalen, in plaats van de focus op kwaliteit,” zei de werkgeversvoorman op het HBO-congres

Met het kwaliteitslabel Ondernemen spreken VNO-NCW en het HBO nu eigenlijk een eigen afspraak rond hoogwaardig presteren af. Een opleiding krijgt het label na een positieve beoordeling door de HG/VNO-NCW Noord commissie, waarin enerzijds ondernemers uit het netwerk van VNO-NCW MKB Noord en anderzijds docenten en onderwijskundigen van de Hanzehogeschool zitten. 

De Hanzehogeschool stelt zich ten doel om alle studenten op te leiden tot ondernemende professional of tot zelfstandig ondernemer met een innovatieve en duurzame onderneming.

Maatschappij vraagt ondernemerschap

Steeds meer studenten starten tijdens hun studie met een onderneming of treffen voorbereidingen daarvoor. In de internationale GUESSS 2014 (Global University Entrepreneurship Spirit Students Survey) neemt de Hanzehogeschool Groningen een toppositie in voor wat betreft ‘gestarte ondernemers’ en ‘aankomend ondernemers’. Elk jaar starten tussen de 250 en 350 studenten een onderneming. In 2014 waren dat er 319. 

Volgens VNO-NCW MKB Noord vraagt de maatschappij om ondernemerschap. Het zorgt voor sociale en economische vooruitgang en welvaart. Daarom is het van groot belang dat het (hoger) onderwijs professionele ondernemers en / of ondernemende professionals aflevert.

Het HG/VNO-NCW Noord kwaliteitslabel Ondernemen voor de opleidingen van de Hanzehogeschool is de opmaat naar het instellingsbrede Bijzonder Kenmerk Ondernemen dat de Hanzehogeschool in het schooljaar 2015-2016 aan gaat vragen bij de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK