Nederland subtopper in innovatie

Nieuws | de redactie
8 mei 2015 | Nederland stijgt 1 plaats op de jaarlijkse Europese Innovation Scoreboard van plek zes naar vijf. Daarnaast staat Nederland samen met Zweden en Denemarken bovenaan als het gaat om aantrekkelijke en excellente onderzoekstelsels. De EU als geheel loopt in op Japan en de VS.

Eurocommissaris R+D, Carlos Moedas die vorige week nog op de UvA in debat ging met studenten constateerde toen ook al dat Nederland het erg goed doet op het gebied van R+D. Moedas zei toen dat dit land “een voorbeeld voor Europa is.” Een week later presenteerde Moedas de meest recente Europese innovatiecijfers. Hoe doen de verschillende lidstaten het en de hele EU ten opzichte van de rest van de wereld?

Verschillen kleiner

Dit jaar laat het scorebord een gemengd beeld zien: 13 lidstaten hebben slechter gepresteerd dan vorig jaar terwijl 15 lidstaten het beter hebben gedaan. De verschillen tussen de lidstaten zijn echter kleiner geworden: evenals vorig jaar zijn de prestaties op het gebied van innovatie ook in 2014 blijven convergeren.

De meest innovatieve landen presteren het best voor alle dimensies: De meest innovatieve landen presteren het best voor alle dimensies – van onderzoek, innovatieinputs en innovatie-activiteiten van bedrijven tot innovatie-outputs en economische effecten. Dit zijn de landen Duitsland, Denemarken, Zweden en Finland.

Nederland excellent onderzoekstelsel

Sommige andere landen halen echter topscores voor bepaalde specifieke dimensies. Zweden, Ierland, Finland en het Verenigd Koninkrijk scoren het best voor Human resources. Nederland, Zweden en Denemarken staan bovenaan voor Open, excellente en aantrekkelijke onderzoekstelsels.

Verder doet Nederland het goed op het vlak van publicaties in wetenschappelijke tijdschriften, mede die door publiek-private investeringen tot stand zijn gekomen. En er worden veel patenten verworven door publiek-private R+D uitgaven. Wel loopt Nederland achter als het gaat om de investeringen in R&D door het bedrijfsleven.

Europa innovatie

Kloof wordt kleiner

Wereldwijd gezien presteren Zuid-Korea, de VS en Japan op het gebied van innovatie beter dan de EU. Zuid-Korea, de VS en Japan doen het respectievelijk 24%, 22% en 14% beter dan de EU. De kloof tussen de EU enerzijds en de VS en Japan anderzijds wordt kleiner, maar het verschil tussen de EU en Zuid-Korea neemt toe.

De VS, Japan en Zuid-Korea presteren als topinnovatieleiders vooral beter dan de EU voor een aantal indicatoren: de bedrijfsactiviteit gemeten naar de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling, de publiek-private copublicaties en de PCToctrooiaanvragen, maar ook het aandeel van de bevolking met een diploma tertiair onderwijs.

Vergeleken met andere belangrijke internationale partners presteert de EU nog steeds beter dan Australië en Canada, die respectievelijk 66 % en 75 % van de EU-score behalen. De voorsprong op de BRICS-landen (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid- Afrika) is nog groter. De voorsprong op de BRICS-landen (met uitzondering van China) is stabiel of wordt zelfs nog groter. Hoewel de score van China slechts 49 % van de EU-score bedraagt, wordt de kloof steeds kleiner doordat China sneller groeit dan de EU.

De scorekaart van Nederland leest u hier. Het volledige overzicht is hier te vinden


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK