Op koers naar schokbestendig HBO

Nieuws | de redactie
19 mei 2015 | Nederland zal in 2025 “hoogwaardig kennisintensief, hoogproductief, uitzonderlijk dynamisch en schokbestendig” moeten zijn. Het HBO dus ook en daar is nu een nieuwe strategie voor. “We hebben het juiste spoor te pakken,” zegt Thom de Graaf.

Bij de presentatie van de strategienota Wendbaar & Weerbaar gingen verschillende stakeholders vast in op de ambities die het HBO zichzelf voor 2025 stelt. Minister Bussemaker wees er op dat het motiveren van de student tot optimale inzet een zwak punt voor het Nederlandse hoger onderwijs.

Dat is nog moeilijker als je een zeer diverse populatie moet vormen “van een instroom uit het MBO tot en met ambitieuze studenten in de kunstopleidingen.” Het HBO moet daarom al zijn krachten daar op inzetten. Bussemaker zei scherp: “ik zie daarbij meer in een accent op Bildung dan op kennis, kunde, kassa.”

Beter afstemmen

Vanuit het MBO werd wat gemopperd. “De aansluiting met de beroepskolom is onderbelicht in dit stuk,” stelde Hanneke Berben van de MBO-raad. Juist in de regio zou het HBO met MBO en bedrijven in moeten spelen op de vraag en kansen in de arbeidsmarkt. Het portfolio van opleidingen, inclusief AD’s, moet sterker afgestemd worden en dat lukt niet overal goed. De HAN en ROC Nijmegen werden hier genoemd als een goed voorbeeld hoe het wel kan.

Karl Dittrich van de VSNU zei dat de universiteiten net als het HBO worstelen met het trilemma van kwaliteit. Ze willen beiden meer studiesucces, ze verhogen omwille van de kwaliteit hun eisen aan studenten en bereiken zo meer uitval van jongeren die het dan toch niet aankunnen. Hier zal men samen lessen moeten trekken, want “het rendement is nog lang niet hoog genoeg.” Cruciaal vindt de VSNU dat het HBO mee gaat doen met PO en VO in een gedurfde, nieuwe aanpak van de opleiding van leraren. Hier hebben de universiteiten hun nek uitgestoken en zij rekenen wel op de hogescholen nu.

Minder werk voor de minister

Minister Bussemaker viel Dittrich bij. “Zijn oproep is me uit het hart gegrepen. De lerarenopleidingen zijn de belangrijkste die jullie als HBO hebben.” De wens van de hogescholen dat de overheid veel terughoudender in haar regels en optreden zag Bussemaker allereerst als een uitdaging aan henzelf. “Hoe meer jullie het goed doen en met elkaar heldere afspraken maken en die waarmaken, hoe meer ik als het ware achterover kan leunen. Minder werk voor de minister is misschien wel een vreemde gewaarwording, maar terughoudendheid is zinvol als dat echt kan doordat de sector zelf waarmaakt wat zijn opdracht en ambities zijn.” 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK