Rigide scheiding in onderwijs verminderen

Nieuws | de redactie
4 mei 2015 | De rigide scheiding tussen praktijk en kennisgedreven onderwijs en het leren programmeren zijn zonder meer zaken die aan de orde komen in het advies #onderwijs2032, dat later dit jaar verschijnt. Dit maakte Sander Dekker bekend bij de UvA-studenten in hun Room for Discussion.

In het Amsterdamse debat met Carlos Moedas over Europa en haar kennisagenda kwam ook aan de orde hoe het Nederlandse onderwijs zich voorbereidt op de toekomst. Sander Dekker schetste alvast de contouren van het advies #onderwijs2032, waarin de toekomstvisie en uitdagingen uiteen worden gezet voor het onderwijs van de toekomst.

Heel lang niet gedaan

“Belangrijk is om na te denken hoe Europa en Nederland er over 15 jaar voor staan en wat betekent dit voor het onderwijs? Wat moeten kinderen kunnen en kennen die nu naar school gaan en over 15 jaar de universiteit verlaten? Wat voor baan zullen die dan krijgen of wat voor bedrijf zullen ze starten? We moeten daarom nadenken of de vakken die we nu geven en de kennis en vaardigheden die we aan onze kinderen leren nog wel relevant zijn over vijftien jaar. Dat hebben we heel lang niet gedaan in Nederland.“

De staatssecretaris analyseerde hoe tot nu toe het curriculum gewijzigd wordt op scholen. “We wijzigen het curriculum als er sprake is van een incident, zoals laatst in Parijs. Dan vertellen we scholen je moet meer doen aan ‘human rights’ en zaken als anti-discriminatie. Dat is nodig, maar het is allemaal nogal ad-hoc. Ik wil daarom meer strategisch denken over wat we onze kinderen leren voor de toekomst. Er is nu een speciale commissie bezig die later met een advies komt later dit jaar.”

Heel legitieme vraag

Wat er dan precies anders moet veranderen gaf Dekker een aantal voorbeelden aan de economiestudenten van de UvA. “We leren kinderen nu verschillende talen: Frans, Engels, Duits, maar ook de dode talen, zoals Grieks en Latijn. Maar de taal die vandaag de dag gebruikt wordt zodat we weten hoe onze computers werken, die wordt niet gegeven op scholen. De vraag die nu op tafel ligt is of dit niet in het curriculum moet worden opgenomen. Dat is wat mij betreft een hele legitieme vraag.”

“Een andere vraag die op tafel ligt, en dat is specifiek voor Nederland er is een hele heldere scheiding is tussen scholen die zich focussen op kennis en aan de andere kant scholen die zich focussen op vaardigheden. Als je naar de universiteit wilt dan volg je een kennis gedreven programma. Als je kiest voor een beroepsopleiding, dan richt die school zich vooral op de praktische vaardigheden.”

“Eén van de dingen waar we het over moeten hebben is of we niet af moeten van die rigide scheiding tussen kennis- en praktijkscholen. Moeten we kennis en vaardigheden niet veel meer combineren? Kennis is ook heel belangrijk voor studenten aan een beroepsopleiding, maar bepaalde vaardigheden zijn ook noodzakelijk voor studenten aan de universiteit. Bijvoorbeeld learning bij doing, learning by design en hoe je leert de kennis toe te passen in de praktijk. Dat zijn allemaal onderwerpen die in dat rapport #onderwijs2032 komen te staan.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK