Betrokken ouder de sleutel

Nieuws | de redactie
5 juni 2015 | Betrokken ouders zijn essentieel voor de ontwikkeling van de jeugd op scholen. Mariëtte Lusse van Hogeschool Rotterdam onderzoekt hoe professionals de ouder hierbij kunnen ondersteunen. In haar lectorale rede pleit zij voor een leergemeenschap van professionals, opleidingen en ouders.

Lusse, die in 2013 al promoveerde op een onderzoek naar hoe ouders actief betrokken kunnen worden bij de leerontwikkeling van kinderen op het VMBO. Lusse werd vorig jaar geïnstalleerd als lector ’Ouders in Rotterdam Zuid’. Nu gaat zij in haar lectorale rede concreet in op de plannen die zij heeft.

Zelfvertrouwen kweken

Volgens Lusse gaat het daarbij vooral om het vergroten van het zelfvertrouwen en het netwerk van ouders. Dit vraagt om leraren die zijn toegerust om de leefwerelden en het leren thuis en op school met elkaar te verbinden. Sociale professionals kunnen de opvoedkracht en de sociale netwerken van ouders helpen versterken.

Lusse spreekt op 11 juni aanstaande haar openbare les uit en gaat daarbij in op de duurzame verbetering van de samenwerking tussen de verschillende partijen. Niet als vluchtige eenmalige activiteit, maar als integraal onderdeel van een zich steeds verbeterende dagelijkse praktijk van de professionals. Het ideaal hierbij is om tot een leergemeenschap te komen van professionals, opleidingen en ouders.

Professionals beter voorbereiden

Mariëtte Lusse werkt in de Children’s Zone in Rotterdam Zuid intensief samen met scholen en het sociale domein aan een betere samenwerking met ouders. Haar onderzoeksprogramma richt zich op verdieping van de kennis en op verdere implementatie in de praktijk.

Met de kennis die het onderzoek oplevert wil Lusse bijdragen aan goed onderbouwde, bruikbare producten voor de praktijk en aan onderwijs om aanstaande professionals beter voor te bereiden. De kennis is niet alleen bruikbaar in de grootstedelijke context van Rotterdam Zuid, maar ook daarbuiten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK