Bij FOM vlotter promoveren

Nieuws | de redactie
5 juni 2015 | “Te veel worden lange promotieduur en hoge uitval stilzwijgend geaccepteerd als een inherent gegeven van het Nederlandse promotiestelsel,” ziet FOM-directeur Christa Hooijer. Het instituut heeft de gemiddelde promotieduur in vier jaar met zeven maanden teruggebracht.

“Onze aanpak illustreert dat het ‘maatschappelijk rendement’ van promoties te vergroten is zonder verlies van kwaliteit,” zegt Hooijer. Voor een promotieonderzoek staat in Nederland 48 maanden, maar in de praktijk doen jonge onderzoekers aanzienlijk langer over dit traject. FOM vindt dit uit het oogpunt van goed werkgeverschap geen goede zaak. Het schaadt de vervolgcarrière van de werknemer en kost meer geld.

Structurele monitoring

Door middel van strakke begeleiding heeft FOM de afgelopen jaren getracht de snelheid van promoveren op te schroeven. Om te bevorderen dat de norm van vier jaar voor promoties gehaald kan worden, laat FOM promovendus en begeleider samen tot een goede planning komen. Het onderzoeksproces laat men ook gestructureerd monitoren en FOM ondersteunt een efficiënt traject met op promovendi toegesneden trainingen.

Soms zijn er onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld een tegenvallend experiment of langdurige ziekte van de promovendus) waardoor een vertraging kan ontstaan. Als werkgever ziet FOM het als taak om te zorgen voor goede begeleiding van haar promovendi, en, bij onvermijdbare vertraging, voor verlenging van het dienstverband.

Daarbij hecht men sterk aan een goede aansluiting met de arbeidsmarkt na afloop van het dienstverband. De promovendi worden hierop via trainingen en loopbaanbegeleiding zo goed mogelijk voorbereid. Uiteindelijk komt een aanzienlijk deel (zo’n zeventig procent) van de FOM-promovendi namelijk buiten de academische wereld terecht. Oriëntatie op de carrièreperspectieven tijdens het promotietraject blijkt bij te dragen aan vlotte promoties en het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt. 

Kortere dienstverbanden

De daling van de gemiddelde promotieduur is ook terug te zien in de gemiddelde duur van de dienstverbanden van FOM-gepromoveerden: tussen 2010 en 2014 daalde deze van gemiddeld 52 naar 49 maanden. Op de 109 gepromoveerden van 2014 geeft een dienstverband van gemiddeld drie maanden korter een besparing van rond een miljoen euro aan salariskosten. Deze besparing stelt FOM in staat meer onderzoeksprojecten te honoreren en uit te voeren.

FOM-directeur Christa Hooijer noemt de lange promotieduur en hoge uitval iets dat ten onrechte “stilzwijgend geaccepteerd wordt als een inherent gegeven van het Nederlandse promotiestelsel. Onze aanpak illustreert dat met een op de promoties toegesneden aanpak het ‘maatschappelijk rendement’ van promoties te vergroten is, en dat zonder verlies van kwaliteit van de promoties. Voor de samenleving zijn door de werkgever goed ondersteunde ‘werknemer-promovendi’ aantrekkelijker en goedkoper dan ‘student-promovendi’ of bursalen, met een lossere band met hun onderzoeksinstelling en promotor.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK