Compromis over toekomst SURF

Nieuws | de redactie
9 juni 2015 | Na aandringen vanuit de instellingen en de Kamer gaat het kabinet een deel van de benodigde kosten voor SURF betalen. In 2017, 2018 en 2019 gaan OCW en EZ in totaal €4 miljoen extra bijdragen. Gevraagd was om structureel €8 miljoen. Het overige bedrag moet het HO zelf opbrengen.

November vorig jaar drongen HO-koepels en studenten bij de regering al aan om het beloofde bedrag aan SURF alsnog toe te voegen aan de begroting. De Tweede Kamer heeft in mei een motie aangenomen die de regering verzocht om het resterende bedrag van €8 miljoen op te nemen in de begroting van OCW en EZ. Zij is nu met een brief gekomen waarin zij aangeeft hoe zij deze motie gaat uitvoeren.

Helderheid over nood

De bewindslieden laten weten dat zij in gesprek zijn gegaan met SURF en de vraag voorgelegd hebben hoe hoog de nood nu eigenlijk is. “SURF heeft desgevraagd aangegeven dat in 2019 belangrijke componenten van de ICT-infrastructuur de “end of life” fase bereiken en dan niet meer worden ondersteund. Om de vervanging van deze componenten in 2019 te voltooien, moet SURF eind 2015 met een traject van aanbesteding en implementatie starten. In 2017 wil SURF met de implementatie gaan beginnen. SURF vraagt voorafgaand aan de start van het traject om helderheid over het beschikbare bedrag vanaf 2017.”

SURF liet daarbij zien wat de consequenties zijn van het achterblijven van de financiering vanuit het Rijk. “SURF stelt dat als de overheidsbijdrage niet wordt gerealiseerd, de noodzakelijke investeringen niet kunnen plaatsvinden op het ambitieniveau zoals dat door de instellingen en gebruikers gewenst is. Nederland zou dan achterop raken. Het zijn uiteindelijk de gebruikers die daar last van ondervinden.”

Waarborg voor continuïteit

Het kabinet komt hieruit tot de conclusie dat nog geen acuut gevaar dreigt voor de ICT-infrastructuur van het Hoger Onderwijs en legt daarnaast een inspanningsverplichting bij de HO- instellingen zelf. “Uit de toelichting van SURF concluderen wij dat er geen sprake is van een acute achteruitgang in de ICT-infrastructuur, maar dat het wel noodzakelijk is om delen van de bestaande infrastructuur in 2019 te hebben vervangen. Hiermee wil SURF de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening aan de gebruikers waarborgen. Gezien deze conclusie is het gerechtvaardigd dat de instellingen een groter aandeel in de kosten van vernieuwing gaan dragen.”

EZ en OCW nemen hierop gezamenlijk de helft van de benodigde €8 miljoen voor hun rekening. “De totale jaarlijkse kosten voor vernieuwing bedragen €30 miljoen per jaar. Het ministerie van OCW stelt daarvan structureel €18,5 miljoen ter beschikking. Verder zijn de ministeries van OCW en EZ bereid voor de jaren 2017, 2018 en 2019 in totaal €12 miljoen extra bij te dragen, waarvan elk €6 miljoen. SURF zal met instellingen en bedrijfsleven in overleg moeten treden voor de overige vereiste financiering. Deze verdeling van kosten biedt een solide basis onder de ambitie van zowel het veld als de overheid om te kunnen beschikken over een ICT-infrastructuur voor onderzoek van wereldformaat.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK