De contouren van een strategie

Nieuws | de redactie
24 juni 2015 | 4000 extra docenten, HO-instellingen die zich meer moeten profileren op hun onderwijsmodel, een experiment met flexstuderen, hoogleraren met onderwijsspecialisaties en beurzen voor onderwijsinnovaties. De hoofdpunten van OCW’s Strategische Agenda krijgen vorm.

De HO-tour zit er op en OCW heeft op basis daarvan een HO-strategie geformuleerd. De Strategische Agenda Hoger Onderwijs voor de periode 2016-2020 gaat binnenkort naar de Ministerraad. Minister Bussemaker hoopt deze begin juli officieel te kunnen presenteren. ScienceGuide heeft de hoofdlijnen uit de plannen kunnen inzien.

Meer profilering

Zo wil Bussemaker dat HO-instellingen zich meer gaan profileren op hun onderwijsmodel, zoals de Universiteit Maastricht dat doet met Probleem Gestuurd Onderwijs. De inzet van de minister is dat meer instellingen dit gaan doen. Wel heeft Bussemaker in haar agenda laten optekenen dat niet iedere universiteit zich mag profileren op excellentie.

In de sector bestond de angst dat er tweederangs instellingen zouden ontstaan, zeker bij de universiteiten. Aanvankelijk zou de VSNU een leidende rol krijgen in de sturing en toewijzing van deze profilering, maar ook hier heeft Bussemaker vanaf gezien.

Ook wordt er de komende periode geëxperimenteerd met de flexstudent. Een initiatief van de LSVb, waarbij de student zelf zijn rooster kan samenstellen, op afstand onderwijs kan volgen en waarbij rekening gehouden wordt met eerder verkregen competenties. Onlangs was het de voorzitter van de NTRO, Hans Hillen die daar ook al een oproep toe deed. Bussemaker lijkt nu hierin mee te gaan.

Onderwijs hoogleraren

Onderwijs moet volgens de minister meer waardering krijgen op de universiteit. Bussemaker roept daarvoor speciale ‘tenure tracks of teaching’ voor in het leven. Zo kan een hoogleraar zich meer toewijden en specialiseren op het geven van onderwijs in plaats van onderzoek en krijgt daar ook de ruimte voor binnen de universiteit. Verder wil de minister dat er meer geïnnoveerd wordt in het Hoger Onderwijs en gaat daar speciale beurzen voor instellen om onderwijsinnovaties in het HO aan te jagen.

Onlangs werd ook bekend dat Bussemaker met de opbrengsten van het studievoorschot meer docenten wil aanstellen. Het precieze aantal wilde zij toen niet noemen. Zij zei in het Tv-programma Buitenhof hierover: “Er kunnen heel veel meer docenten bijkomen. Dan heb ik het niet over tientallen of honderdtallen, maar echt fundamentele aantallen.”

In de Strategische Agenda die begin juli verschijnt staat dat er in het HO 4000 extra docenten worden aangesteld voor kleinschaliger onderwijs. Aangezien de kosten van één docent in het HO tussen de 70 en 80 duizend euro ligt gaat het om een investering van circa €300 miljoen, dat is bijna de helft van de opbrengsten van het studievoorschot.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK