De echte Grand Départ

Nieuws | de redactie
29 juni 2015 | Een met geld smijtende OCW-ambtenaar, een VVD-senator met een cabaretvoorstelling en de Inholland-voorzitter met een anjer op haar revers. Dit waren zo een aantal elementen van de bestuurswissel van het ISO. Ook zette het nieuwe ISO-bestuur piketpalen uit voor meer excellentie.

Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen, de bestuurswissel van het ISO in het statige Academie gebouw in de Domstad. De bijeenkomst werd streng voorgezeten door oud–ISO bestuurder en huidig woordvoerder van de VSNU, Bastiaan Verweij. Hij opende de vergadering met de woorden: “Er zullen een aantal mensen zijn die het woord tot het ISO zullen richten. Daar zitten ook politieke tegenstanders bij als het gaat om het leenstelsel, de Vereniging Hogescholen of een woordvoerder van de minister.”

Bestookt met vragen

Allereerst was het de ‘politieke tegenstander’ VVD-senator, Jan Anthonie Bruijn die de afzwaaiende ISO-bestuurders mocht toespreken en deed dat op ludieke wijze. “Dit bestuur kon lobbyen als geen ander. Wij werden gestalkt, ‘s nachts opgebeld, lastig gevallen, bestookt met vragen en opmerkingen, er was altijd iets wat wij niet konden of beter konden doen. Het ISO-bestuur speelt dan ook een hele grote rol, ook in de politiek. Zoals u weet ligt het politieke primaat in de Tweede Kamer, daarnaast is er ook een heel ander belangrijk instituut en dat is het ISO.”

Daarnaast ging de VVD-senator nog verder in op de legitimiteitsvraag, wie vertegenwoordigt het ISO eigenlijk? “U weet de LSVb vertegenwoordigt de linkse student, die moet er ook zijn, al is het maar tijdelijk. De LKvV, hier ook aanwezig vertegenwoordigt studenten die ‘lid’ zijn. Maar wie vertegenwoordigt het ISO? dat weet eigenlijk niemand. Het is een indifferente groep, het is geen LSVb en geen LKvV, het is een vaag groepje, net als D66 eigenlijk.”

Godsgruwelijk veel geld

Ook het salaris van de ISO-bestuurders werd nog even aangestipt door de liberale senator. “Wat krijgen ze er eigenlijk voor, veel of weinig. Dat zijn relatieve begrippen één haar in de soep is veel een haar op je hoofd is weinig. Volgens mijn bronnen krijgen ze godsgruwelijk veel geld, namelijk €1700 per persoon, per maand. Het motto van het ISO is dan ook: geld maakt niet gelukkig, maar veel geld wel.”

Ook had de VVD-senator nog een aantal belangrijke (lees)adviezen voor het nieuwe bestuur. “Ik wens het nieuwe bestuur veel succes het komend jaar, er staan veel dingen op de agenda die we samen kunnen doen. Tenslotte heb ik dan ook drie adviezen voor jullie: houd ons scherp, lees ScienceGuide en je bent pas afgestudeerd als je bent gepromoveerd.”

Heeft mij geraakt

De volgende spreker was collegevoorzitter van Inholland, Jet de Ranitz. Zij had een speech voorbereid maar had deze helemaal omgegooid door een ontmoeting die zij had in de trein onderweg naar Utrecht. “Ik waarschuw jullie maar even, ik ben niet zo grappig als Jan Anthonie. Maar net in de trein ben ik toch een bijzonder iemand tegengekomen.”

De Inholland voorzitter vertelde over een ontmoeting met een veteraan. Deze veteraan had bij de collegevoorzitter een anjer opgespeld. Zijn doel was dat rond 29 juni iedereen een week lang, die anjer draagt. En had gevraagd of De Ranitz daarbij zou willen helpen, zo gaf hij te kennen “‘Ik zou dolgraag met scholieren en studenten hier iets mee doen, niet alleen voor de oude veteranen, maar ook de jonge veteranen.’ Dit verhaal heeft mij geraakt”, zo zei Jet de Ranitz, zichtbaar geëmotioneerd.

In de rest van haar speech had de collegevoorzitter aandacht voor de gastronomische talenten van het ISO-bestuur. “Ik heb naast de ontmoeting zojuist in de trein, ook met jullie bijzondere ontmoetingen gehad. Jullie hebben een keer voor het bestuur van Inholland gekookt, dat vond ik echt geweldig! Dat was een hele gezellige avond en dat heeft mij ook aan het denken gezet. Eén van de ambities die ik heb als bestuursvoorzitter is vaak koken en eten met het ISO en de LSVb.”

Terugwerkende kracht trots

Daarnaast had ze nog een dankwoord voor het ISO-bestuur zij hadden het vuur van de kwaliteit van het onderwijs brandend gehouden. “Waar het afgelopen jaar heel erg over gegaan is, is de kwaliteit van het onderwijs, daar zijn jullie voor gaan staan. Ook in de politiek gaat het daar steeds meer over. En dat is wel een verworvenheid, ik denk dat dat heel erg goed is. Inholland is een aanleiding geweest omdat stevig op de agenda te zetten. Iets waar ik met terugwerkende kracht nog steeds trots op ben. Vooral omdat het een enorme uitstraling heeft gehad bij alle hogescholen en alle universiteiten, waar het tot voor kort vooral over onderzoek ging. Ik denk dat we dat vast moeten houden met elkaar. Ik hoop dat het volgende bestuur de kwaliteit van het onderwijs ook op 1 blijft zetten.”

De volgende eregast die een speech mocht houden was de voorlichter van Jet Bussemaker, Michiel Hendrikx, die gaf de opbrengsten van het leenstelsel weer een hele nieuwe dimensie, zo bleek. “Ik sta hier op eigen titel, dat moest ik er toch nadrukkelijk bijzeggen van de SG, DG en van de minister.” Dat verhoede de OCW-voorlichter niet om tijdens zijn speech vrijelijk met euromunten te strooien naar het ISO-bestuur. “Ik weet wel dat het, ‘het’ ISO is, maar als ik als woordvoerder niet kan voorkomen dat de minister steeds ‘de’ ISO zegt dan moet ik maar geld betalen.”

Financiering tegen het licht

Ook ging de OCW-voorlichter in op de salariëring en de onstuimige personele bezetting van het ISO-bestuur het afgelopen jaar. “Ik ken weinig besturen met meerdere voorzitters per jaar. Het is net als topsport aan de top komen is lastig, aan de top blijven veel moeilijker. We hebben dit jaar gemerkt dat het ISO-bestuur het dus ook met drie mensen kan, dus we gaan daarom de financiering wel even tegen het licht houden.”

Na een muzikaal afscheidslied van de ASVA en vele speeches later, waarbij de technisch voorzitter Bastiaan Verweij verzuchte dat het wel een Poolse landdag leek. Mocht tot slot het de nieuwe ISO-voorzitter, Linde de Nie die het tot de nok toe gevulde Academie gebouw toespreken. “De echte Grand Départ is niet op 4 juli in Utrecht, maar die is nu hier. Wij zullen dit jaar ook weer constructief en vanuit de inhoud meedenken over onderwijsplannen. Gewoon goed onderwijs als basisstandaard is niet genoeg. In de huidige situatie is er nog winst te halen. Komende jaren liggen er mogelijkheden voor verbeteringen. Wij willen ons inzetten voor onderwijs dat uitdaagt en prikkelt. Toegankelijk onderwijs waarbij je als student serieus wordt genomen, waar je gezien wordt.”

Als oud-student van het Amsterdam University College wist de nieuwe voorzitter hoe waardevol dat type onderwijs is. “Vanuit mijn eigen achtergrond kan ik spreken hoe waardevol dat type onderwijs voor mij geweest is. Namelijk kleinschalig en intensief onderwijs waar docenten samen met studenten het onderwijs maken. Ik ben uitgedaagd om daar een extra meter te maken. Wij als ISO streven naar onderwijs waar ruimte is voor nieuwsgierigheid en deze persoonlijke ontwikkeling.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK