De waarde van open

Nieuws | de redactie
18 juni 2015 | Leidt het vrij delen van leermaterialen in het hoger onderwijs tot de gehoopte efficiency en kwaliteitsverbetering? Robert Schuwer wil die vraag als lector Open Educational Resources gaan beantwoorden. “Een ‘open tegen niet-open’ benadering van onderwijs vind ik weinig vruchtbaar.”

De wiskundige en informaticus Robert Schuwer was voor de start van zijn lectoraat sinds 2005 verbonden aan de OU als universitair hoofddocent en in die hoedanigheid betrokken bij de implementatie van en onderzoek naar open educational resources. Als lector bij Fontys neemt Schuwer de taak op zich om succesvolle OER-concepten in de context van het HBO-curriculum te implementeren.

In zijn lectorale rede vorige week ging in op het waarom van zijn plannen en op de huidige staat van ontwikkelingen in het veld van Open Educational Resources. “Slim hergebruiken van OER of andere open vormen van onderwijs kan helpen om snel een cursus gerealiseerd te hebben zonder in te boeten op kwaliteit. Zo wordt er reeds geëxperimenteerd met hergebruiken van MOOC’s, als onderdeel van een cursus of als basis voor een nieuwe cursus. Daarnaast biedt OER kansen voor ondersteunen van innovatieve vormen van onderwijs.”

Volgens Schuwer benoemt in zijn rede verschillende argumenten voor Fontys om het curriculum opener te willen maken.

Efficiency argument. FHICT (Fontys Hogeschool ICT ) kent aan de ene kant een grote instroom van studenten en aan de andere kant docentvacatures die moeilijk invulbaar zijn. Hergebruik van OER van elders kan de tijdsdruk op docenten die ontstaat om goed, actueel leermateriaal aan te bieden verlichten.

Innovatie argument. FHICT opereert in een context waar verwacht wordt dat nieuwe ontwikkelingen snel onderdeel uitmaken van het curriculum. Slim hergebruiken van OER of andere open vormen van onderwijs kan helpen om snel een cursus gerealiseerd te hebben zonder in te boeten op kwaliteit. Zo wordt er reeds geëxperimenteerd met hergebruiken van MOOC’s, als onderdeel van een cursus of als basis voor een nieuwe cursus. Daarnaast biedt OER kansen voor ondersteunen van innovatieve vormen van onderwijs

Kwaliteitsargument. FHICT besteedt veel aandacht aan onderwijs aan specifieke doelgroepen (zoals autisten). Dat vereist een hoge mate van maatwerk. OER kan de mogelijkheden tot realiseren van dat maatwerk vergroten.

Samenwerking. FHICT kent een nauwe band met bedrijven en instellingen in de regio Eindhoven. Deze Partners in Education zijn, als toekomstige werkgevers van de studenten van FHICT, nauw betrokken bij inrichting en vormgeving van het curriculum. Opener maken van het curriculum maakt beter zichtbaar en daardoor meer bekend wat het aanbod is en biedt daardoor meer mogelijkheden tot samenwerking met de Partners in Education of andere onderwijsinstellingen.

Schuwer stelt dat deze argumenten het onderzoek naar de mogelijkheden en kansen van het openen van het onderwijs rechtvaardigen. “Empirisch onderzoek naar het optreden van die effecten is daarom absoluut noodzakelijk. Een “open tegen niet-open” benadering van onderwijs vind ik overigens weinig vruchtbaar: De in het vorige hoofdstuk geformuleerde argumenten om met vormen van open onderwijs aan de slag te gaan illustreren dat de niet-open wereld ook niet volmaakt is. We zouden daarom moeten streven naar een optimale mix van de open en niet-open wereld om optimaal onderwijs te verkrijgen.”

Het onderzoek van Schuwer rond Open Educational Resources zal verder reiken dan de muren van Fontys Hogeschool. Als voorzitter van de SURF Special Interest Group Open Education zal Schuwer ook hier zijn expertise en bevindingen blijven delen en een groter publiek vinden. 

U vindt de lectorale rede van Robert Schuwer hier (PDF)


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK