Docent zet stappen in ICT

Nieuws | de redactie
22 juni 2015 | Hoe staat het met de ICT-professionalisering van docenten in HBO en WO? SURF inventariseerde de stand van zaken bij een groot deel van de HO-instellingen. “Instellingen in zowel HBO als WO bieden eigenlijk alle vormen van professionalisering aan met betrekking tot ICT en onderwijs.”

In het inventarisatierapport van SURF zijn 21 HBO-instellingen en 14 universiteiten tegen het licht gehouden. “Uit het onderzoek blijkt dat in de meeste instellingen ICT-bekwaamheden of in het BDB/DKO-profiel (Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid HBO en de BasisKwalificatie Onderwijs WO) zijn opgenomen of niet afzonderlijk zijn beschreven, maar zijn af te leiden uit diverse beleidsstukken en -notities. ICT-bekwaamheden geformuleerd in eindtermen komt veel minder vaak voor.”

Er wordt op veel manieren in het hoger onderwijs aandacht besteed aan het ontwikkelen van ICT-bekwaamheden bij docenten. “Instellingen in zowel hbo als wo bieden eigenlijk alle vormen van professionalisering aan met betrekking tot ICT en onderwijs; van individuele ondersteuning tot workshops, didactische trajecten en grassrootsprojecten.”

In het HBO zijn deze onderwijstrajecten vaker een regulier onderdeel van de kwalificatie die docenten dienen te bepalen, in het WO wordt er vaker gekozen voor het aanbieden van ICT als keuzemodule. Zorg is er over de integratie van blended learning als onderdeel van deze leegangen.

“In het WO maken de ICT-bekwaamheden van docenten eerder deel uit van het strategisch onderwijsbeleid en is er een afzonderlijk beleidsplan ICT en onderwijs. In het HBO zijn ICT-bekwaamheden van docenten opgenomen in het professionaliseringsbeleid dat regulier onderdeel is van het personeelsbeleid. Flipping the classroom staat binnen het HBO op de agenda en digitaal toetsen binnen het,” zo schrijft het rapport.

In het rapport zijn tevens tien good practices opgenomen op het gebied van de ontwikkeling van ICT-geïntegreerd onderwijs. De good practices van Fontys Hogescholen, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, NHTV, Open Universiteit, Saxion, SUMMA Master Geneeskunde (Universiteit Utrecht), TU Delft, en Wageningen Universiteit and Research centre laten volgens het rapport zien “hoe in de instellingen goed samengewerkt en afgestemd wordt tussen centraal- en decentraal niveau en kennis wordt gedeeld over de grenzen van de faculteiten heen.”

Het volledige rapport met de good practices van SURF leest u hier

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK